МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Извършване на реинженеринг на комуникационната и кабелна инфраструктура на Министерството на културата”
Описание: Извършване на реинженеринг на комуникационната и кабелна инфраструктура на Министерството на културата
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018019600012018-08-08 18:35:17обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиобява2018-08-08 18:38:20
000012018019600022018-08-08 18:35:48документация за участие в процедуритедокументация за участие2018-08-08 18:38:20
000012018019600032018-08-08 18:36:12документация за участие в процедуритедокументация2018-08-08 18:38:21
000012018019600042018-08-08 18:36:43документация за участие в процедуритеобразци2018-08-08 18:38:21
000012018019600052018-08-08 18:37:09документация за участие в процедуритепроект на договор2018-08-08 18:38:22
000012018019600062018-08-08 18:37:34документация за участие в процедуритетехническо задание2018-08-08 18:38:22
000012018019600072018-08-13 16:15:06разяснения по условията на процедуратаразяснение2018-08-13 16:15:19
000012018019600082018-08-13 16:20:28разяснения по условията на процедуратаприложение към разяснение2018-08-13 16:20:39
000012018019600092018-08-16 14:46:32ДРУГОинформация за удължаване на срока за получаване на офертиинформация за удължаване на срока за получаване на оферти2018-08-16 14:46:43
000012018019800102018-08-28 14:49:35ДРУГО – без документСлед удължаване на срока за получаване на оферти - не е постъпила нито една, поради което са налице основанията за прекратяване на настоящата обществена поръчка.съобщение2018-08-28 15:01:34