МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Изработване на почетен знак ,,Златен век" за нуждите на Министерството на културата
Описание: Изработване на почетен знак ,,Златен век" за нуждите на Министерството на културата
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018019700012018-08-20 15:50:21обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиобява2018-08-20 16:01:53
000012018019700022018-08-20 15:51:49документация за участие в процедуритедокументация2018-08-20 16:01:53
000012018019700032018-08-20 15:59:53документация за участие в процедуритедокументация2018-08-20 16:01:54
000012018019700042018-08-20 16:00:16документация за участие в процедуритеобразци2018-08-20 16:01:54
000012018019700052018-08-20 16:00:53документация за участие в процедуритетехническо предложение2018-08-20 16:01:54
000012018020000062018-08-28 17:56:22ДРУГО – без документСЪОБЩЕНИЕ: Срокът за подаване на оферти е удължен до 31.08.2018 г. , 17:30 часа вкл.СЪОБЩЕНИЕ2018-08-28 17:56:45