МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Доставка и монтаж на мека мебел за офиси за нуждите на Министерството на културата
Описание: Доставка и монтаж на мека мебел за офиси за нуждите на Министерството на културата, съгл. Рамково споразумение № СПОР-9/ 15.03.2018 г. (обособена позиция № 2)
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018019900012018-09-12 13:21:17покани до определени лицаПокана изх.№ 22-ОП-12/ 12.09.2018 г. 2018-09-12 13:26:01
000012018019900022018-09-12 13:21:17документация за участие в процедуритетехническа спецификация2018-09-12 13:26:02
000012018019900032018-09-12 13:21:17документация за участие в процедуритепроект на договор 2018-09-12 13:26:02
000012018019900042018-09-12 13:21:17документация за участие в процедуритеобразец на приложение към техническото предложение2018-09-12 13:26:03
000012018019900052018-09-12 13:21:17документация за участие в процедуритедекларация по ЗОП2018-09-12 13:26:03
000012018019900062018-09-26 17:03:26ДРУГО – без документПолучените оферти ще бъдат електронно отворени на 27.09.2018 г. от 15:00 часа в сградата на Министерството на културата. 2018-09-26 17:04:03
000012018019900072018-11-16 17:26:08ДРУГОсъобщение за отваряне на офертисъобщение за отваряне на оферти2018-11-16 17:26:14
000012018019900082018-12-04 15:54:58протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ № 1 2018-12-04 15:55:20
000012018019900092018-12-04 15:54:58протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ № 2 2018-12-04 15:55:45
000012018019900102018-12-04 15:54:58протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ № 3 2018-12-04 15:55:57
000012018019900112018-12-04 15:54:58протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДОКЛАД ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2018-12-04 15:56:10
000012018019900122018-12-04 15:54:58решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ И ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 2018-12-04 15:56:24
000012018019900132019-04-03 11:38:45ДРУГОобявление за възложена поръчка обявление за възложена поръчка 2019-04-03 11:39:14
000012018019900142019-04-03 11:38:45договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор - лот 22019-04-03 11:39:48
000012018019900152019-04-03 11:38:45договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхценово предложение 2019-04-03 11:39:59
000012018019900172021-04-19 11:29:35допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение № РД11-00-44/15.03.2021 г. 2021-04-19 11:31:39
000012018019900182021-04-19 11:29:35ДРУГООбявление за изменение Обявление за изменение 2021-04-19 11:31:14
000012018019900182021-11-10 12:40:45ДРУГООбявление за приключване на договорОбявление за приключване на договор2021-11-10 12:40:48