МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: ,,Упражняване на авторски надзор при извършване на ремонт на самостоятелен обект в сградата на Министерството на културата и промяна на неговото предназначение
Описание: Упражняване на авторски надзор при извършване на ремонт на самостоятелен обект в сградата на Министерството на културата и промяна на неговото предназначение
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018020200012018-09-18 11:28:15документация за участие в процедуритедокументация за участие2018-09-18 16:19:33
000012018020200022018-09-18 11:28:15документация за участие в процедуритеобразци на документи и проект на договор 2018-09-18 16:19:34
000012018020200032018-09-18 16:12:33решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № Р-38/18.09.2018 г.2018-09-18 16:19:34
000012018020200042018-09-18 16:12:33покани до определени лицаПокана до автора2018-09-18 16:19:35
000012018020200052018-11-14 18:34:47решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритерешение за прекратяване на процедурата2018-11-14 18:34:54
000012018020200072018-12-04 10:26:27ДРУГОобявление за прекратяване на процедуратаобявление за прекратяване на процедурата2018-12-04 10:28:06