МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Доставка, монтаж и инсталиране на оборудване за нуждите на НУИ „Добри Христов“ – гр. Варна ” с две обособени позиции: Обособена позиция : 1 „Доставка на звукозаписно и озвучително оборудване“ , Обособена позиция : 2 „Доставка и инсталация на система за видео наблюдение“
Описание: „Доставка, монтаж и инсталиране на оборудване за нуждите на НУИ „Добри Христов“ – гр. Варна ” с две обособени позиции: Обособена позиция : 1 „Доставка на звукозаписно и озвучително оборудване“ , Обособена позиция : 2 „Доставка и инсталация на система за видео наблюдение“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018020400012018-09-14 14:44:46обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиObyava2018-09-14 14:45:07
000012018020400022018-09-14 15:43:05ДРУГОинформацияинформация за публикувана обява 2018-09-14 15:43:20
000012018020400032018-09-14 15:48:33документация за участие в процедуритеуказания за участие 2018-09-14 15:49:24
000012018020400042018-09-14 15:49:00документация за участие в процедуритеТехническа спецификация 2018-09-14 15:49:28
000012018020400052018-09-14 15:51:58документация за участие в процедуритеОбразци на документи 2018-09-14 15:54:38
000012018020400062018-09-14 15:52:40документация за участие в процедуритеОбразци на документи 2018-09-14 15:55:10
000012018020400072018-09-14 15:56:15документация за участие в процедуритеОбразци на документи 2018-09-14 15:56:39
000012018020400082018-09-14 15:53:39документация за участие в процедуритеПроект на договор по обособена позиция № 12018-09-14 15:57:03
000012018020400092018-09-14 15:53:39документация за участие в процедуритеПроект на договор по обособена позиция №22018-09-14 15:57:29
000012018020400102018-09-19 16:23:16ДРУГООтговор на постъпило запитване Отговор на постъпило запитване 2018-09-19 16:23:39
000012018020400112018-09-21 18:09:22ДРУГОСъобщение за удължаване на срока за подаване на оферти само по Обособена позиция № 1: „Доставка на звукозаписно и озвучително оборудване“. Получените оферти за участие по обособена позиция № 1 ще бъдат отворени на 26.09.2018 г. от 15:30 часа в сградата на Министерството на културата. Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти само по Обособена позиция № 1: „Доставка на звукозаписно и озвучително оборудване“2018-09-21 18:10:42
000012018020400122018-09-26 16:52:25ДРУГО – без документ Получените оферти за участие по обособена позиция № 1 „Доставка на звукозаписно и озвучително оборудване“ ще бъдат отворени на 27.09.2018 г. от 11:00 часа в сградата на Министерството на културата. съобщение за отваряне на оферти2018-09-26 16:59:50
000012018020400142018-09-27 15:17:23протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията по Обособена позиция № 2.2018-09-27 15:18:27
000012018020500142018-09-28 14:10:50протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол от работата на комисията по об. поз. 12018-09-28 14:10:56
000012018020500152018-10-01 11:30:49договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор за възлагане на обособена позиция № 22018-10-01 11:31:51
000012018020500162018-10-01 11:31:23договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор за възлагане на обособена позиция № 22018-10-01 11:32:32