МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: СИСТЕМНА ПОДДРЪЖКА НА IT СРЕДАТА НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Описание: СИСТЕМНА ПОДДРЪЖКА НА IT СРЕДАТА НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018020500012018-09-20 11:43:17обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2018-09-20 11:52:22
000012018020500022018-09-20 11:43:17документация за участие в процедуритеуказания за участие2018-09-20 11:52:23
000012018020500032018-09-20 11:43:17документация за участие в процедуритетехническа спецификация2018-09-20 11:52:23
000012018020500042018-09-20 11:43:17документация за участие в процедуритеобразци на документи2018-09-20 11:52:24
000012018020500052018-09-20 11:48:46документация за участие в процедуритеПриложения към ТС2018-09-20 11:52:24
000012018020500062018-09-20 12:00:26документация за участие в процедуритеПроект на договор 2018-09-20 12:02:07
000012018020500072018-10-12 16:19:32протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборпротокол от работата на комисията2018-10-12 16:19:39
000012018020500082018-11-16 16:54:24договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор с приложение2018-11-16 16:54:38