МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОЧЕТЕН ЗНАК ,,ЗЛАТЕН ВЕК“ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА“
Описание: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОЧЕТЕН ЗНАК ,,ЗЛАТЕН ВЕК“ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018020500012018-10-12 14:34:59покана по чл. 191 от ЗОПпокана2018-10-12 14:51:29
000012018020500022018-10-12 14:36:12покана по чл. 191 от ЗОПуказания за подаване на оферти2018-10-12 14:51:29
000012018020500042018-10-12 14:39:58покана по чл. 191 от ЗОПтехническа спецификация2018-10-12 14:51:30
000012018020500052018-10-12 14:55:37покана по чл. 191 от ЗОПобразци 2018-10-12 14:55:43
000012018021600062018-11-21 12:19:42ДРУГО – без документВ определения срок поканеното лице не е подало оферта за участие в обществената поръчка, поради което са налице предпоставките за прекратяване на настоящата поръчка.съобщение 2018-11-21 12:20:12