МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Застраховка на моторни превозни средства - „Гражданска отговорност” на автомобилистите, „Злополука” на водача и пътниците в МПС и „Автокаско” – всички рискове”
Описание: „Застраховка на моторни превозни средства - „Гражданска отговорност” на автомобилистите, „Злополука” на водача и пътниците в МПС и „Автокаско” – всички рискове”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018020600012018-10-15 16:36:12обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиобява2018-10-15 16:49:15
000012018020600032018-10-15 16:46:58обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертитехническа спецификация, образци и проект на договор2018-10-15 16:49:16
000012018020600042018-11-19 17:36:13протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяходобрен протокол2018-11-19 17:36:26
000012018022000052019-01-16 10:42:57договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за изпълнение2019-01-16 10:43:28
000012019022300062019-01-16 10:51:11договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договора за изпълнение 2019-01-16 10:51:22