МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Ремонт и подмяна на основни части на 2 бр. асансьорни уредби в административната сграда на Министерството на културата
Описание: Ремонт и подмяна на основни части на 2 бр. асансьорни уредби в административната сграда на Министерството на културата
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018020800012018-12-18 13:49:43обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОБЯВА2018-12-18 13:56:07
000012018022000022018-12-18 14:08:17документация за участие в процедуритеДокументация с указания за участие 2018-12-18 14:31:47
000012018022000032018-12-18 14:23:38документация за участие в процедуритеОбразци на документи 2018-12-18 14:31:51
000012018022000042018-12-18 14:23:38документация за участие в процедуритеТехническа спецификация 2018-12-18 14:32:28
000012018022000052018-12-18 14:45:31документация за участие в процедуритеПроект на договор2018-12-18 14:46:01
000012018022000062019-01-03 12:18:15ДРУГО – без документСъобщение: Срокът за подаване на оферти за участие в обществената поръчка се удължава до 08.01.2019 г. Отварянето на постъпилите оферти ще се извърши на 09.01.2019 г. от 15:00 часа в сградата на Министерството на културата, гр.София, бул. АЛ.Стамболийски № 17. Съобщение: Срокът за подаване на оферти за участие в обществената поръчка се удължава до 08.01.2019 г. Отварянето на постъпилите оферти ще се извърши на 09.01.2019 г. от 15:00 часа в сградата на Министерството на културата, гр.София, бул. АЛ.Стамболийски № 17. 2019-01-03 12:18:59
000012019022000072019-01-03 14:07:19ДРУГОИнформация за удължаване на срока за подаване на офертиИнформация за удължаване на срока за подаване на оферти2019-01-03 14:09:01
000012019022300082019-03-05 09:39:11протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 2019-03-05 09:39:19
000012019022300092019-04-10 15:47:03ДРУГОПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВЪЗЛАГАНЕТО НА ПОРЪЧКАТАСЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВЪЗЛАГАНЕТО НА ПОРЪЧКАТА2019-04-10 15:48:23