МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Упражняване на авторски надзор по част ,,Архитектура“ при извършване на ремонт на самостоятелен обект в сградата на Министерството на културата и промяна на неговото предназначение“
Описание: ,,Упражняване на авторски надзор по част ,,Архитектура“ при извършване на ремонт на самостоятелен обект в сградата на Министерството на културата и промяна на неговото предназначение“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018020900012018-11-19 18:03:14документация за участие в процедуритедокументация2018-11-19 18:05:00
000012018020900022018-11-19 18:03:43документация за участие в процедуритеодобрена документация2018-11-19 18:05:01
000012018020900032018-11-19 18:35:41покана по чл. 191 от ЗОПпокана2018-11-19 18:35:47
000012018020900042018-11-22 17:16:56ДРУГО – без документВъв връзка с констатираните технически грешки в прикачените документи, моля всички заинтересовани лица да имат предвид следното: Текстът ,,Дата и място на провеждане на преговорите – на втория работен ден след получаването на офертите за участие от 11.00 часа в сградата на Министерство на културата, бул. „Ал. Стамболийски” № 17" да се чете: ,,Отварянето на офертите ще се извърши на втория работен ден след получаването на офертите за участие от 11.00 часа в сградата на Министерство на културата, бул. „Ал. Стамболийски” № 17". съобщение2018-11-22 17:17:17
000012018021700052018-11-27 18:03:01ДРУГОсъобщение за удължаване на срока за подаване на офертисъобщение за удължаване на срока за подаване на оферти2018-11-27 18:03:08
000012018021700062018-11-30 17:42:13ДРУГОуведомление за удължаване на срокауведомление2018-11-30 17:42:19
000012018021700082018-12-05 19:20:46ДРУГО – без документОтварянето на офертите ще се извърши на 07.12.2018 г. от 13.30 часа в сградата на Министерство на културата, бул. „Ал. Стамболийски” № 17". съобщение2018-12-05 19:22:06
000012018021700092018-12-27 15:18:56протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2018-12-27 15:19:54