МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: ,,Упражняване на авторски надзор по част ,,Пожарна безопасност“ при извършване на ремонт на самостоятелен обект в сградата на Министерството на културата и промяна на неговото предназначение“
Описание: ,,Упражняване на авторски надзор по част ,,Пожарна безопасност“ при извършване на ремонт на самостоятелен обект в сградата на Министерството на културата и промяна на неговото предназначение“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018021100032018-11-19 18:12:19документация за участие в процедуритедокументация за участие с приложения2018-11-19 18:13:16
000012018021100042018-11-19 18:12:50документация за участие в процедуритеодобрена документация2018-11-19 18:13:16
000012018021100052018-11-19 18:34:19покана по чл. 191 от ЗОПпокана2018-11-19 18:34:25
000012018021100062018-11-22 17:15:19ДРУГО – без документВъв връзка с констатираните технически грешки в прикачените документи, моля всички заинтересовани лица да имат предвид следното: Текстът ,,Дата и място на провеждане на преговорите – на втория работен ден след получаването на офертите за участие от 11.00 часа в сградата на Министерство на културата, бул. „Ал. Стамболийски” № 17" да се чете: ,,Отварянето на офертите ще се извърши на втория работен ден след получаването на офертите за участие от 11.00 часа в сградата на Министерство на културата, бул. „Ал. Стамболийски” № 17". съобщение2018-11-22 17:17:58
000012018021700072018-11-27 17:59:12ДРУГОсъобщение за удължаване на срока за подаване на офертисъобщение за удължаване на срока за подаване на оферти2018-11-27 17:59:18
000012018021700082018-11-30 17:39:57ДРУГОуведомление за удължаване на срокауведомление2018-11-30 17:40:03
000012018021700092018-12-05 19:19:57ДРУГО – без документОтварянето на офертите ще се извърши на 07.12.2018 г. от 13.30 часа в сградата на Министерство на културата, бул. „Ал. Стамболийски” № 17". съобщение2018-12-05 19:21:55
000012018021700102018-12-27 15:16:06протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2018-12-27 15:16:26
000012018022000112019-02-11 09:33:35договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения към него2019-02-11 09:35:27