МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: ,,Упражняване на авторски надзор по част ,,ОВК“ при извършване на ремонт на самостоятелен обект в сградата на Министерството на културата и промяна на неговото предназначение“
Описание: ,,Упражняване на авторски надзор по част ,,ОВК“ при извършване на ремонт на самостоятелен обект в сградата на Министерството на културата и промяна на неговото предназначение“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018021200012018-11-19 18:14:57документация за участие в процедуритеодобрена документация2018-11-19 18:17:27
000012018021200032018-11-19 18:16:42документация за участие в процедуритеодобрена документация2018-11-19 18:17:28
000012018021200042018-11-19 18:33:28покана по чл. 191 от ЗОПпокана2018-11-19 18:33:34
000012018021200052018-11-22 17:14:19ДРУГО – без документВъв връзка с констатираните технически грешки в прикачените документи, моля всички заинтересовани лица да имат предвид следното: Текстът ,,Дата и място на провеждане на преговорите – на втория работен ден след получаването на офертите за участие от 11.00 часа в сградата на Министерство на културата, бул. „Ал. Стамболийски” № 17" да се чете: ,,Отварянето на офертите ще се извърши на втория работен ден след получаването на офертите за участие от 11.00 часа в сградата на Министерство на културата, бул. „Ал. Стамболийски” № 17". съобщение2018-11-22 17:14:47
000012018021700062018-11-27 17:57:30ДРУГОсъобщение за удължаване на срока за подаване на офертисъобщение за удължаване на срока за подаване на оферти2018-11-27 17:57:36
000012018021700072018-11-30 17:38:57ДРУГОуведомление за удължаване на срокауведомление2018-11-30 17:39:03
000012018021700082018-12-05 19:19:23ДРУГО – без документОтварянето на офертите ще се извърши на 07.12.2018 г. от 13.30 часа в сградата на Министерство на културата, бул. „Ал. Стамболийски” № 17". отваряне на оферти2018-12-05 19:21:40
000012018022000092018-12-27 15:15:04протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2018-12-27 15:15:27