МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: ,,Упражняване на авторски надзор по част ,,ВиК“ при извършване на ремонт на самостоятелен обект в сградата на Министерството на културата и промяна на неговото предназначение“
Описание: ,,Упражняване на авторски надзор по част ,,ВиК“ при извършване на ремонт на самостоятелен обект в сградата на Министерството на културата и промяна на неговото предназначение“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018021500012018-11-19 18:23:35документация за участие в процедуритеодобрена документация за участие2018-11-19 18:24:29
000012018021500022018-11-19 18:24:05документация за участие в процедуритеодобрена документация2018-11-19 18:24:30
000012018021500032018-11-19 18:30:07покани до определени лицапокана2018-11-19 18:30:13
000012018021500042018-11-22 17:09:16ДРУГО – без документВъв връзка с констатираните технически грешки в прикачените документи, моля всички заинтересовани лица да имат предвид следното: Текстът ,,Дата и място на провеждане на преговорите – на втория работен ден след получаването на офертите за участие от 11.00 часа в сградата на Министерство на културата, бул. „Ал. Стамболийски” № 17" да се чете: ,,Отварянето на офертите ще се извърши на втория работен ден след получаването на офертите за участие от 11.00 часа в сградата на Министерство на културата, бул. „Ал. Стамболийски” № 17". съобщение2018-11-22 17:12:59
000012018021500052018-11-27 17:50:45ДРУГОсъобщение за удължаване на срока за подаване на офертисъобщение за удължаване на срока за подаване на оферти2018-11-27 17:52:20
000012018021700072018-11-30 17:35:47ДРУГОуведомление за удължаване на срокауведомление за удължаване на срока2018-11-30 17:35:52
000012018021700072018-12-05 19:17:59ДРУГО – без документОтварянето на офертите ще се извърши на 07.12.2018 г. от 13.30 часа в сградата на Министерство на културата, бул. „Ал. Стамболийски” № 17". съобщение отваряне на офертите2018-12-05 19:21:02
000012018022000082018-12-27 15:11:33протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2018-12-27 15:11:52