МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Изработване на почетен знак ,,Златен век" за нуждите на МК
Описание: Изработване на почетен знак ,,Златен век“ за нуждите на Министерството на културата, който се присъжда със: а) звезда, която представлява: осемлъчна посребрена звезда, прикрепена към позлатена розетка, с огърлие; б) звезда, която представлява: осемлъчна посребрена звезда, прикрепена към позлатена розетка;
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018021700012018-11-30 16:25:04обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиобява2018-11-30 16:28:17
000012018021700022018-11-30 16:25:58документация за участие в процедуритедокументация2018-11-30 16:28:18
000012018021700032018-11-30 16:26:23документация за участие в процедуритеодобрена документация2018-11-30 16:28:18
000012018021700042018-11-30 16:26:57документация за участие в процедуритеприложения2018-11-30 16:28:19
000012018021700052018-12-11 17:29:38ДРУГОинформация за удължаване на срокаинформация за удължаване на срока2018-12-11 17:29:51