МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Разработване, тестване и внедряване на Интернет портал на Министерството на културата
Описание: Разработване, тестване и внедряване на Интернет портал на Министерството на културата
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018021900012018-12-13 15:23:06обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиобява2018-12-13 15:27:15
000012018021900022018-12-13 15:24:01документация за участие в процедуритедокументация2018-12-13 15:27:16
000012018021900032018-12-13 15:24:53документация за участие в процедуритеодобрена документация2018-12-13 15:27:16
000012018021900042018-12-13 15:25:17документация за участие в процедуритеобразци2018-12-13 15:27:17
000012018021900052018-12-13 15:26:19документация за участие в процедуритетехническа спецификация2018-12-13 15:27:17
000012018022000062018-12-27 17:17:49ДРУГООтварянето на постъпилите оферти ще бъде извършено на 04.01.2019 год. от 14:00 часа в административната сграда на Министерството на културата, гр.София, бул.Александър Стамболийски № 17. При отваряне на офертите могат да присъстват представители на участниците.Информация за удължаване на срока за подаване на оферти 2018-12-27 17:18:37
000012019022300072019-03-06 09:41:59протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията 2019-03-06 09:42:23