МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Извършване на реинжинеринг на комуникационната и кабелна инфраструктура на МК
Описание: Извършване на реинжинеринг на комуникационната и кабелна инфраструктура на МК
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019021900012019-01-08 17:59:37покана по чл. 191 от ЗОПпокана до Контракс АД2019-01-08 18:09:36
000012019021900022019-01-08 18:03:29покана по чл. 191 от ЗОПуказания2019-01-08 18:09:36
000012019021900032019-01-08 18:04:28покана по чл. 191 от ЗОПтехническа спецификация2019-01-08 18:09:37
000012019021900042019-01-08 18:06:36покана по чл. 191 от ЗОПобразци на документи2019-01-08 18:09:37
000012019021900052019-01-08 18:08:22покана по чл. 191 от ЗОПпроект на договор2019-01-08 18:09:38
000012019022100062019-01-14 17:29:30ДРУГО – без документСЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ - удължава се срокът за подаване на оферти до 17.01.2019 година до 17:30 часа СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ 2019-01-14 17:29:48
000012019022100072019-01-14 17:30:25решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОтговор по запитване 2019-01-14 17:30:34
000012019022300082019-01-18 10:38:36ДРУГО – без документОтварянето на постъпилите оферти ще се извърши на 21.01.2019 год. от 11.00 часа в сградата на Министерство на културата, бул. „Ал. Стамболийски” № 17.Отварянето на постъпилите оферти ще се извърши на 21.01.2019 год. от 11.00 часа в сградата на Министерство на културата, бул. „Ал. Стамболийски” № 17.
000012019022400092019-03-05 15:29:42протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2019-03-05 15:29:53
000012019022900102019-04-09 10:22:37договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за изпълнение2019-04-09 10:23:22
000012019022900112019-04-09 10:22:37договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение към договор за изпълнение2019-04-09 10:23:54
000012019022900122019-04-10 17:59:50договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение за изпълнение 2019-04-10 18:00:47