МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Извършване на реинжинеринг на комуникационната и кабелна инфраструктура на МК
Описание: Извършване на реинжинеринг на комуникационната и кабелна инфраструктура на МК
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019022000012019-01-08 18:13:02покана по чл. 191 от ЗОПпокана2019-01-08 18:17:06
000012019022000022019-01-08 18:14:14покана по чл. 191 от ЗОПуказания2019-01-08 18:17:06
000012019022000032019-01-08 18:14:50покана по чл. 191 от ЗОПтехническа спецификация2019-01-08 18:17:07
000012019022000042019-01-08 18:15:30покана по чл. 191 от ЗОПобразци на документи2019-01-08 18:17:07
000012019022000052019-01-08 18:16:02покана по чл. 191 от ЗОПпроект на договор2019-01-08 18:17:08
000012019022000082019-01-14 15:36:17ДРУГО – без документСЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ - удължава се срокът за подаване на оферти до 17.01.2019 година до 17:30 часа 2019-01-14 15:36:33
000012019022000092019-01-14 17:27:50разяснения по условията на процедуратаОтговор по запитване 2019-01-14 17:28:25
000012019022300082019-01-18 10:37:40ДРУГО – без документОтварянето на постъпилите оферти ще се извърши на 21.01.2019 год. от 11.00 часа в сградата на Министерство на културата, бул. „Ал. Стамболийски” № 17.Отварянето на постъпилите оферти ще се извърши на 21.01.2019 год. от 11.00 часа в сградата на Министерство на културата, бул. „Ал. Стамболийски” № 17.2019-01-18 10:38:10
000012019022400092019-03-19 10:04:33протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол2019-03-19 10:05:11
000012019022400102019-04-10 18:03:22ДРУГО – без документСъобщение: договор за изпълнение е сключен с лицето, поканено съгласно покана изх. № 22-ОП-2/ 08.01.2019 г. Съобщение: договор за изпълнение е сключен с лицето, поканено съгласно покана изх. № 22-ОП-2/ 08.01.2019 г. 2019-04-10 18:03:42