МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Поддръжка на създадените регистри, водени от дирекция ,,Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности
Описание: Поддръжка на създадените регистри, водени от дирекция ,,Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019022200012019-01-29 14:37:47решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение 2019-01-29 14:38:46
000012019022200022019-01-29 14:39:24покани до определени лицаПокана 2019-01-29 14:43:11
000012019022200032019-01-29 14:39:53документация за участие в процедуритеПроект на договор 2019-01-29 14:43:43
000012019022200042019-01-29 14:40:32документация за участие в процедуритеДокументация за участие2019-01-29 14:44:35
000012019022200052019-01-29 14:42:40документация за участие в процедуритеОбразци на документи и ЕЕОДП2019-01-29 14:45:07
000012019022200062019-02-19 13:33:35протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол и одобрен доклад от работата на комисията2019-02-19 13:35:05
000012019022200072019-02-19 13:33:35решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за избор на изпълнител 2019-02-19 13:35:25
000012019022200082019-04-05 10:28:33ДРУГОобявление за възложена поръчкаобявление за възложена поръчка2019-04-05 10:29:23
000012019022200092019-04-05 10:28:33договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор 2019-04-05 10:29:39
000012019022200102019-04-05 10:28:33договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхприложения към договора 2019-04-05 10:30:06