МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОСТРОВ „СВ.СВ. КИРИК И ЮЛИТА“- ГР.СОЗОПОЛ
Описание: ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОСТРОВ „СВ.СВ. КИРИК И ЮЛИТА“- ГР.СОЗОПОЛ
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019022300042019-01-29 15:38:47решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за обществена поръчка Р-4/29.01.20192019-01-29 15:41:26
000012019022300022019-01-29 15:48:20покани до определени лицаПокана до: 1.„ЛАЙФ ГАРД 88“ ЕООД 2.„МАГС СЕКЮРИТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 3. „СЕКЮРИТИ БУРГАС СОТ“ ООД2019-01-29 15:49:14
000012019022300032019-01-29 15:59:12документация за участие в процедуритеДокументация за участие2019-01-29 16:00:20
000012019022300042019-01-29 16:03:37документация за участие в процедуритеОбразци на документи 2019-01-29 16:06:43
000012019022300052019-01-29 16:04:05документация за участие в процедуритеТехническа спецификация 2019-01-29 16:06:58
000012019022300062019-01-29 16:04:34документация за участие в процедуритеПроект на договор 2019-01-29 16:07:16
000012019022300082019-02-07 13:20:36ДРУГО – без документВъв връзка с постъпване на оферти от всички поканени лица за участие в процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на физическа охрана на остров „Св.Св. Кирик и Юлита“- гр.Созопол“ Ви уведомяваме, че договарянето ще се проведе на 08.02.2019 г. от 14:00 часа в сградата на Министерство на културата, гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 17. За посоченото обстоятелство сте уведомени на 06.02.2019 г. по електронна поща.Съобщение до всички участници в процедурата2019-02-07 13:21:04
000012019022300082019-02-12 14:32:51протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол - "Лайф гард 88" ЕООД2019-02-12 14:33:41
000012019022300092019-02-12 15:30:56протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол - Магс Секюрити България 2019-02-12 15:31:24
000012019022300102019-02-25 15:43:47становищата на изпълнителния директор на АОП по запитвания на възложителяСтановище за осъществен предварителен контрол от АОП2019-02-25 15:45:30
000012019022300112019-02-28 10:45:38протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколи от преговори с участниците2019-02-28 10:49:06
000012019022300122019-02-28 10:45:38протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад от работата на комисията2019-02-28 10:50:29
000012019022300132019-02-28 10:46:43решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за класиране на участниците и избор на изпълнител2019-02-28 10:50:43
000012019022300142019-03-27 11:07:37ДРУГОобявление за възложена поръчкаобявление за възложена поръчка2019-03-27 13:22:09
000012019022300152019-03-27 11:07:37договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за извършване на охрана 2019-03-27 13:22:15
000012019022300162019-03-27 11:08:56договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договора за охрана2019-03-27 13:22:17
000012019022300172019-07-01 16:05:41ДРУГОдекларация по ЗМИП, която се подписва преди сключване на договор от избрания изпълнител декларация по ЗМИП, която се подписва преди сключване на договор от избрания изпълнител
000012019022300182019-07-01 16:05:41ДРУГОдекларация по ЗМИП, която се подписва преди сключване на договор от избрания изпълнител декларация по ЗМИП, която се подписва преди сключване на договор от избрания изпълнител
000012019022300192020-03-25 14:36:27допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкианекс към договор за охрана2020-03-25 14:39:04
000012019022300202020-09-02 12:09:39ДРУГООбявление за изпълнен договор Обявление за изпълнен договор 2020-09-02 12:11:33