МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Изработване на почетен знак ,,Златен век“ за нуждите на Министерството на културата
Описание: Изработване на почетен знак ,,Златен век“ за нуждите на Министерството на културата
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019022400012019-02-14 10:24:49обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОБЯВА2019-02-14 10:31:54
000012019022400022019-02-14 10:47:17документация за участие в процедуритеДокументация, съдържаща указания за участие 2019-02-14 10:52:33
000012019022400032019-02-14 10:52:12документация за участие в процедуритеПриложения - образци на документи 2019-02-14 10:52:57
000012019022400042019-02-14 11:12:19документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2019-02-14 11:12:45
000012019022400052019-02-14 11:13:31документация за участие в процедуритеПроект на договор2019-02-14 11:14:05
000012019022700062019-02-25 11:40:59ДРУГОИнформация за удължаване на срока за подаване на оферти до 01.03.2019 г., 17:30 ч.Информация за удължаване на срока за подаване на оферти до 01.03.2019 г., 17:30 ч.2019-02-25 11:41:05
000012019022700072019-03-25 16:21:36протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях протокол2019-03-25 16:21:43
000012019022900082019-04-12 16:57:39договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за изпълнение 2019-04-12 16:58:13
000012019022900092019-04-12 16:57:39договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор за изпълнение 2019-04-12 16:58:34
000012019022900102019-04-12 16:57:39договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор за изпълнение 2019-04-12 16:58:37
000012019022900112019-07-17 18:47:52допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиАнекс към договор 2019-07-17 18:48:36