МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Дигитализиране на фотограматични плаки за 350 обекта на недвижими културни ценности по ОП „Добро управление“ 2014 – 2020 г.
Описание: Дигитализиране на фотограматични плаки за 350 обекта на недвижими културни ценности по ОП „Добро управление“ 2014 – 2020 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019022400012019-02-27 12:21:17решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2019-02-27 12:22:32
000012019022400032019-02-27 12:27:59обявление по чл. 178, ал. 1 ЗОП (откриване на процедура за публично състезание)Обявление за поръчка 2019-02-27 12:28:10
000012019022400042019-02-27 13:34:22документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата 2019-02-27 13:35:11
000012019022400092019-02-27 13:47:31документация за участие в процедуритеОбразци на документи, вкл. ЕЕДОП2019-02-27 13:52:58
000012019022400062019-02-27 13:51:08документация за участие в процедуритеПроект на договор 2019-02-27 13:53:18
000012019022400072019-02-27 13:52:00документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2019-02-27 13:54:15
000012019022400082019-03-11 17:25:33разясненията по документациите за участиеОтговор на постъпило запитване вх. № 24-09-31/07.03.2019 г.2019-03-11 17:26:07
000012019022400102019-04-01 18:08:16решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за прекратяване на процедурата поради липса на оферти 2019-04-01 18:08:47
000012019022400102019-04-18 10:14:17ДРУГООбявление за прекратяване на процедуратаОбявление за прекратяване на процедурата, поради липса на оферти2019-04-18 10:15:49