МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА
Описание: ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019022800012019-07-01 11:40:27решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за обществена поръчка Р-15/01.07.20192019-07-01 11:44:34
000012019022800022019-07-01 14:35:40покани до определени лицаПокана изх.№ 22-ОП-17/01.07.20192019-07-01 14:41:46
000012019022800032019-07-01 14:57:07документация за участие в процедуритеТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 2019-07-01 14:57:19
000012019022800042019-07-01 15:12:26документация за участие в процедуритеОбразци на документи 2019-07-01 15:13:28
000012019022800052019-07-01 15:38:17документация за участие в процедуритеПроект на договор 2019-07-01 15:40:53
000012019022800062019-07-01 15:48:34документация за участие в процедуритееЕЕДОП2019-07-01 15:48:40
000012019022800072019-07-01 15:54:05ДРУГО – без документhttp://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=919447&newver=2линк към обществената поръчка в РОП2019-07-01 15:54:41
000012019022800082019-07-01 15:56:25документация за участие в процедуритеПравила за пропускателния режим в административната сграда на Министерството на културата 2019-07-01 15:56:53
000012019022800092019-07-01 16:06:30ДРУГОдекларация по ЗМИП, която се подписва преди сключване на договор от избрания изпълнител декларация по ЗМИП, която се подписва преди сключване на договор от избрания изпълнител 2019-07-01 16:06:55
000012019022800102019-07-01 16:07:32ДРУГОдекларация по ЗМИП, която се подписва преди сключване на договор от избрания изпълнител декларация по ЗМИП, която се подписва преди сключване на договор от избрания изпълнител 2019-07-01 16:07:46
000012019022800112019-07-17 11:31:39протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2019-07-17 11:32:11
000012019022800122019-07-23 17:06:22ДРУГОПисмо до участниците за определяне на дата и час за фактическо провеждане на договарянеПисмо до участниците за определяне на дата и час за фактическо провеждане на договаряне2019-07-23 17:06:46
000012019022800132019-07-26 15:51:46решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № Р-16/26.07.2019 г. за определяне на изпълнител2019-07-26 15:52:54
000012019022800142019-07-26 15:51:46протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад от работата на комисията2019-07-26 15:52:58
000012019022800152019-07-26 15:51:46протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22019-07-26 15:53:01
000012019022800162019-07-26 15:51:46протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 32019-07-26 15:53:05
000012019022800172019-07-26 15:51:46протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 42019-07-26 15:53:08
000012019022800182019-07-26 15:51:46протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 52019-07-26 15:53:11
000012019022800192019-08-15 12:16:54ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-08-15 12:17:31
000012019022800202019-08-19 08:59:16договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за обществена поръчка2019-08-19 08:59:32
000012019022800212021-11-16 13:26:22ДРУГООбявление за изменениеОбявление за изменение 2021-11-16 13:26:42
000012019022800222021-11-17 16:47:01ДРУГООбявление за изменение на поръчкаОбявление за изменение на поръчка2021-11-17 16:47:43
000012019022800232022-01-06 14:32:35ДРУГООбявление за приключване на договор за охрана на административната сграда на Министерство на културатаОбявление за приключване на договор 2022-01-06 14:33:39