МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерството на културата (обособена позиция № 1)
Описание: Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерството на културата (обособена позиция № 1) във вр. с Рамково споразумение № СПОР-23/27.12.2018 г.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019022900012019-05-16 14:29:07покани до определени лицаПокана изх.№ 22-ОП-10/ 16.05.2019 г.2019-05-16 14:33:38
000012019022900022019-05-16 14:29:07документация за участие в процедуритедекларация по ЗОП 2019-05-16 14:33:39
000012019022900032019-05-16 14:29:07документация за участие в процедуритепроект на договор 2019-05-16 14:33:39
000012019022900042019-05-16 14:29:07документация за участие в процедуритеобразец № 1 към техническото предложение2019-05-16 14:33:40
000012019023200052019-07-17 18:31:36ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти2019-07-17 18:32:29
000012019024200062019-08-09 15:36:18ДРУГОСъобщение за публично провеждане на жребийСъобщение за публично провеждане на жребий2019-08-09 15:36:30
000012019024200072019-08-16 16:34:51решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборРешение за определяне на изпълнител2019-08-16 16:47:12
000012019024200082019-08-16 16:34:51протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад от работата на комисията2019-08-16 16:47:15
000012019024200092019-08-16 16:46:59протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол от работата на комисията2019-08-16 16:47:18
000012019024200102019-11-28 09:50:12ДРУГООбявление за възложена поръчка.Обявление за възложена поръчка2019-11-28 09:50:22
000012019024200112019-11-28 17:05:06договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2019-11-28 17:05:32
000012019024200122019-11-28 17:05:06договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения2019-11-28 17:05:34
000012020024900132020-07-24 12:07:00ДРУГООбявление за изпълнен договорОбявление за изпълнен договор2020-07-24 12:34:16