МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДВИЖНИ СТЕЛАЖИ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ В СУТЕРЕНА НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА
Описание: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДВИЖНИ СТЕЛАЖИ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ В СУТЕРЕНА НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019023200272020-06-11 10:46:19ДРУГООбявление за изменение на договора за изпълнение Обявление за изменение на договора за изпълнение 2020-06-11 10:50:48
000012019023200282020-06-11 10:57:16допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиАнекс към договор за изпълнение 2020-06-11 11:03:55
000012019023200292020-06-22 13:38:02ДРУГООбявление за изпълнен договор Обявление за изпълнен договор 2020-06-22 13:40:13