МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Доставка на копирна хартия (нерециклирана) за нуждите на Министерството на културата“
Описание: „Доставка на копирна хартия (нерециклирана) за нуждите на Министерството на културата“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019023300012019-06-26 11:44:17покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен изборПокана № 22-ОП-11/26.06.2019 г.2019-06-26 11:44:32
000012019023300022019-06-26 11:44:17документация за участие в процедуритеОбразец на декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП2019-06-26 11:44:33
000012019023300032019-06-26 11:44:17документация за участие в процедуритеПроект на договор2019-06-26 11:44:33
000012019023300042019-06-26 11:44:17документация за участие в процедуритеОбразец към Техническо предложение2019-06-26 11:44:33
000012019023300052019-06-26 11:44:17документация за участие в процедуритеТехнически спецификации2019-06-26 11:44:34
000012019023300062019-07-12 13:56:30ДРУГОСъобщение за отваряне на ценовите предложенияСъобщение за отваряне на ценовите предложения2019-07-12 13:58:20
000012019023300072019-08-07 14:10:26решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборРешение Р-23/07.08.2019 г.2019-08-07 14:16:15
000012019023300092019-08-07 14:10:26протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол от работата на комисията2019-08-07 14:16:17
000012019023300102019-08-07 14:10:26протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборДоклад от работата на комисията2019-08-07 14:16:20
000012019023300102019-10-25 11:15:00ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-10-25 11:16:36
000012019023300112019-10-25 11:15:00договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № РД-03-34_2019 г.2019-10-25 11:16:40
000012019023300122020-07-24 12:08:53ДРУГООбявление за изпълнен договорОбявление за изпълнен договор2020-07-24 12:34:37