МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: "Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на Министерството на културата“ (обособена позиция №1)
Описание: "Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на Министерството на културата“ (обособена позиция №1)
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019023400012019-06-26 11:56:16покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен изборПокана 22-ОП-13/26.06.2019 г.2019-06-26 11:56:24
000012019023400022019-06-26 11:56:16документация за участие в процедуритеОбразец на декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП2019-06-26 11:56:25
000012019023400032019-06-26 11:56:16документация за участие в процедуритеПроект на договор2019-06-26 11:56:25
000012019023400042019-06-26 11:56:16документация за участие в процедуритеТехнически спецификации2019-06-26 11:56:26
000012019023400052019-07-12 13:59:23ДРУГОСъобщение за отваряне на ценовите предложенияСъобщение за отваряне на ценовите предложения2019-07-12 13:59:32
000012019023400062019-08-07 14:20:53решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборРешение Р-18/07.08.2019 г.2019-08-07 14:21:07
000012019023400072019-08-07 14:20:53протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол от работата на комисията2019-08-07 14:21:10
000012019023400082019-08-07 14:20:53протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборДоклад от работата на комисията2019-08-07 14:21:12
000012019023400092019-10-25 11:26:09ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-10-25 11:26:50
000012019023400102019-10-25 11:26:09договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № РД11-03-37_2019 г.2019-10-25 11:26:53
000012019023400132021-06-04 14:37:03документ2021-06-04 14:38:27
000012019023400142021-06-04 14:37:03ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчка Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-06-04 14:38:31