МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон) за нуждите на Министерството на културата“ (обособена позиция №2)
Описание: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон) за нуждите на Министерството на културата“ (обособена позиция №2)
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019023500012019-06-26 12:01:31покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен изборПокана № 22-ОП-14/26.06.2019 г.2019-06-26 12:01:38
000012019023500022019-06-26 12:01:31документация за участие в процедуритеОбразец на декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП2019-06-26 12:01:39
000012019023500032019-06-26 12:01:31документация за участие в процедуритеПроект на договор2019-06-26 12:01:39
000012019023500042019-06-26 12:01:31документация за участие в процедуритеТехнически спецификации2019-06-26 12:01:39
000012019023500052019-07-12 14:00:12ДРУГОСъобщение за отваряне на ценовите предложенияСъобщение за отваряне на ценовите предложения2019-07-12 14:00:26
000012019023500082019-08-07 14:26:52решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборРешение Р-19/07.08.2019 г.2019-08-07 14:27:18
000012019023500092019-08-07 14:26:52протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол от работата на комисията2019-08-07 14:27:21
000012019023500102019-08-07 14:26:52протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборДоклад от работата на комисията2019-08-07 14:27:23
000012019023500092019-10-25 11:30:06ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-10-25 11:30:58
000012019023500102019-10-25 11:30:06договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № РД11-03-35_2019 г.2019-10-25 11:31:00
000012019023500112021-06-04 15:15:27ДРУГООбявление за приключил договор за обществена поръчкаОбявление за приключил договор за обществена поръчка2021-06-04 15:18:12
000012019023500122021-06-04 15:17:09ДРУГООбявление за приключил договор за обществена поръчка Обявление за приключил договор за обществена поръчка 2021-06-04 15:18:15