МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк) за нуждите на Министерството на културата“ (обособена позиция №3)
Описание: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк) за нуждите на Министерството на културата“ (обособена позиция №3)
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019023600012019-06-26 12:12:14покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен изборПокана № 22-ОП-12/26.06.2019 г.2019-06-26 12:12:21
000012019023600022019-06-26 12:12:14документация за участие в процедуритеОбразец на декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП2019-06-26 12:12:21
000012019023600032019-06-26 12:12:14документация за участие в процедуритеПроект на договор2019-06-26 12:12:21
000012019023600042019-06-26 12:12:14документация за участие в процедуритеТехнически спецификации2019-06-26 12:12:22
000012019023600052019-07-12 14:01:03ДРУГОСъобщение за отваряне на ценовите предложенияСъобщение за отваряне на ценовите предложения2019-07-12 14:01:13
000012019023600062019-08-07 14:29:20решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборРешение Р-20/07.08.2019 г.2019-08-07 14:29:30
000012019023600072019-08-07 14:29:20протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол от работата на комисията2019-08-07 14:29:32
000012019023600082019-08-07 14:29:20протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборДоклад от работата на комисията2019-08-07 14:29:35
000012019023600092019-10-25 11:34:09ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-10-25 11:34:46
000012019023600102019-10-25 11:34:09договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № РД11-03-39_2019 г.2019-10-25 11:34:49
000012019023600122021-06-08 14:28:59ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчкаОбявление за приключване на договор за обществена поръчка2021-06-08 14:30:54
000012019023600132021-06-08 14:30:04ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчка Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-06-08 14:30:57