МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Министерството на културата“ (обособена позиция №4)
Описание: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Министерството на културата“ (обособена позиция №4)
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019023700012019-06-26 12:18:34покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен изборПокана № 22-ОП-15/26.06.2019 г.2019-06-26 12:18:38
000012019023700022019-06-26 12:18:34документация за участие в процедуритеОбразец на декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП2019-06-26 12:18:39
000012019023700032019-06-26 12:18:34документация за участие в процедуритеПроект на договор2019-06-26 12:18:39
000012019023700042019-06-26 12:18:34документация за участие в процедуритеТехнически спецификации2019-06-26 12:18:40
000012019023700052019-07-12 14:02:42ДРУГОСъобщение за отваряне на ценовите предложенияСъобщение за отваряне на ценовите предложения2019-07-12 14:02:53
000012019023700062019-08-07 14:31:12протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборРешение Р-21/07.08.2019 г.2019-08-07 14:31:20
000012019023700072019-08-07 14:31:12протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол от работата на комисията2019-08-07 14:31:23
000012019023700082019-08-07 14:31:12протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборДоклад от работата на комисията2019-08-07 14:31:25
000012019023700092019-10-25 11:36:16ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-10-25 11:36:48
000012019023700102019-10-25 11:36:16договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № РД11-03-36_2019 г.2019-10-25 11:36:51
000012019023700122021-06-08 14:41:32ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчкаОбявление за приключване на договор за обществена поръчка2021-06-08 14:43:19
000012019023700132021-06-08 14:42:29ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчка Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-06-08 14:43:22