МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Министерството на културата“ (обособена позиция №5)
Описание: „Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Министерството на културата“ (обособена позиция №5)
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019023800012019-06-26 12:23:22покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен изборПокана №22-ОП-16/26.06.2019 г.2019-06-26 12:23:27
000012019023800022019-06-26 12:23:22документация за участие в процедуритеОбразец на декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП2019-06-26 12:23:28
000012019023800032019-06-26 12:23:22документация за участие в процедуритеПроект на договор2019-06-26 12:23:28
000012019023800042019-06-26 12:23:22документация за участие в процедуритеТехнически спецификации2019-06-26 12:23:29
000012019023800052019-07-12 14:03:26ДРУГОСъобщение за отваряне на ценовите предложенияСъобщение за отваряне на ценовите предложения2019-07-12 14:03:34
000012019023800062019-08-07 14:32:47решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборРешение Р-22/07.08.2019 г.2019-08-07 14:32:56
000012019023800072019-08-07 14:32:47протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол от работата на комисията2019-08-07 14:32:58
000012019023800082019-08-07 14:32:47протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборДоклад от работата на комисията2019-08-07 14:33:00
000012019023800092019-10-25 11:38:13ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-10-25 11:38:47
000012019023800102019-10-25 11:38:13договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № РД11-03-31_2019 г.2019-10-25 11:38:51
000012019023800122021-06-08 14:51:18ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчкаОбявление за приключване на договор за обществена поръчка2021-06-08 14:53:16
000012019023800132021-06-08 14:52:10ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчкаОбявление за приключване на договор за обществена поръчка2021-06-08 14:53:19