МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Осигуряване на писмени преводи за нуждите на Министерството на културата”, (обособена позиция № 2)
Описание: „Осигуряване на писмени преводи за нуждите на Министерството на културата”, (обособена позиция № 2), съгл. Рамково споразумение № СПОР-3/14.02.2018 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019023900012019-08-01 11:30:09покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен изборПокана изх. № 22-ОП-20/01.08.2019 г.2019-08-01 11:31:20
000012019023900022019-08-01 11:30:09документация за участие в процедуритеДекларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП2019-08-01 11:31:20
000012019023900032019-08-01 11:30:09документация за участие в процедуритеПроект на договор2019-08-01 11:31:20
000012019023900042019-08-01 11:30:09документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2019-08-01 11:31:21
000012019023900052019-08-22 10:28:41ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти2019-08-22 10:29:09
000012019023900062019-09-18 15:24:44решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение Р-27_18.09.2019 г.2019-09-18 15:28:14
000012019023900072019-09-18 15:24:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад от работата на комисията2019-09-18 15:28:19
000012019023900082019-09-18 15:24:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12019-09-18 15:28:22
000012019023900092019-09-18 15:24:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22019-09-18 15:28:24
000012019023900102019-09-18 15:24:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 32019-09-18 15:28:27
000012019023900112019-09-18 15:24:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 42019-09-18 15:28:29
000012019023900122019-10-25 11:22:25ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-10-25 11:22:56
000012019023900132019-10-25 11:22:25договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № № РД11-03-38_2019 г.2019-10-25 11:23:00
000012019023900142020-02-17 10:02:24допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение РД11-03-5_14.02.2020 г.2020-02-17 10:02:49
000012019023900152020-09-11 10:51:27ДРУГОобявление за изменение на договор обявление за изменение на договор 2020-09-11 10:54:10
000012019023900162020-09-11 10:51:27допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиAneks за изменение на договор 2020-09-11 10:54:14
000012019023900172021-03-02 17:05:16допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение към договор2021-03-02 17:05:21
000012019023900182021-03-02 17:08:55ДРУГООбявление за изменение на договор ОВ на ЕСОбявление за изменение на договор ОВ на ЕС2021-03-02 17:08:59
000012019023900192021-03-04 18:03:24ДРУГООбявление за изменение - ОВ на ЕСОбявление за изменение - ОВ на ЕС2021-03-04 18:03:28
000012019023900202021-04-13 16:10:39ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчка.Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.
000012019023900212021-04-13 16:10:39решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчка
000012019023900222021-04-13 16:10:39ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчка.Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.
000012019023900232021-04-13 16:10:39ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчка.Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.
000012019023900242021-04-13 16:10:39документ2021-04-13 16:10:44
000012019023900252021-04-13 16:10:39ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчка.Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.2021-04-13 16:10:47