МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Осигуряване на устни преводи за нуждите на Министерството на културата”, (обособена позиция № 1), съгл. Рамково споразумение № СПОР-2/14.02.2018 г.
Описание: „Осигуряване на устни преводи за нуждите на Министерството на културата”, (обособена позиция № 1), съгл. Рамково споразумение № СПОР-2/14.02.2018 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019024000012019-08-01 11:26:10покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен изборПокана изх. № 22-ОП-19/01.08.2019 г.2019-08-01 11:31:03
000012019024000022019-08-01 11:26:10документация за участие в процедуритеДекларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП2019-08-01 11:31:04
000012019024000032019-08-01 11:26:10документация за участие в процедуритеПроект на договор2019-08-01 11:31:04
000012019024000052019-08-01 11:26:10документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2019-08-01 11:31:05
000012019024000072019-08-01 11:26:10документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2019-08-01 11:31:05
000012019024000082019-08-01 11:26:10документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2019-08-01 11:31:06
000012019024000072019-08-22 10:28:07ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти2019-08-22 10:29:31
000012019024000082019-09-18 15:26:34решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение Р-282019-09-18 15:30:19
000012019024000092019-09-18 15:26:34протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад от работата на комисията2019-09-18 15:30:22
000012019024000102019-09-18 15:26:34протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12019-09-18 15:30:24
000012019024000112019-09-18 15:26:34протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22019-09-18 15:30:27
000012019024000122019-09-18 15:26:34протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 32019-09-18 15:30:31
000012019024000132019-09-18 15:26:34протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 42019-09-18 15:30:35
000012019024000142019-10-25 11:19:16ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-10-25 11:20:14
000012019024000152019-10-25 11:19:16договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № РД11-03-42_2019 г.2019-10-25 11:20:18
000012019024000162020-02-17 10:00:11допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение № РД11-03-4_14.02.2020 г. 2020-02-17 10:00:38
000012019024000172020-09-11 10:48:20ДРУГОобявление за изменение на договор обявление за изменение на договор 2020-09-11 10:49:06
000012019024000182020-09-11 10:48:20допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиАнекс за изменение на договор 2020-09-11 10:49:10
000012019024000192021-03-04 18:48:27ДРУГООбявление за изменение РОПОбявление за изменение РОП2021-03-04 18:48:31
000012019024000202021-03-04 19:04:23допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение към договор2021-03-04 19:04:27
000012019024000212021-03-05 19:26:53ДРУГООбявление за изменение ОВ на ЕСОбявление за изменение ОВ на ЕС2021-03-05 19:26:58
000012019024000222022-01-06 14:58:37ДРУГООбявление за приключване на договор за устни преводиОбявление за приключване на договор2022-01-06 15:00:15