МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Застраховка на класически музикални инструменти на Министерството на културата
Описание: Застраховка на класически музикални инструменти на Министерството на културата
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019024100012019-07-22 11:18:23покана по чл. 191 от ЗОППокана изх. № 22-ОП-18/22.07.2019 г.2019-07-22 13:54:28
000012019024100022019-07-22 11:18:23документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2019-07-22 13:54:28
000012019024100032019-07-22 11:18:23документация за участие в процедуритеОбразци на документи2019-07-22 13:54:28
000012019024100042019-07-22 11:18:23документация за участие в процедуритеПроект на договор2019-07-22 13:54:29
000012019024200052019-11-04 11:23:40съобщение с мотиви за оттегляне на обявата по чл. 193 от ЗОПСъобщение за прекратяване възлагането на поръчка2019-11-04 11:23:54