МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Дигитализиране на фотограметрични плаки за 350 обекта на недвижими културни ценности
Описание: Дигитализиране на фотограметрични плаки за 350 обекта на недвижими културни ценности по ОП „Добро управление“ 2014 – 2020 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019024300012019-08-27 12:16:48ДРУГО – без документhttp://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=930022&newver=2Линк към АОП2019-08-27 12:22:44
000012019024300022019-08-27 12:21:54покани до определени лицаПокана изх. №12-00-121_2019 г.2019-08-27 12:22:44
000012019024300032019-08-27 12:21:54решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение Р-25_2019 г.2019-08-27 12:22:45
000012019024300042019-08-27 12:21:54документация за участие в процедуритеТехнически спецификации2019-08-27 12:22:45
000012019024300052019-08-27 12:21:54документация за участие в процедуритеОбразец на опис2019-08-27 12:22:46
000012019024300062019-08-27 12:21:54документация за участие в процедуритееЕЕДОП2019-08-27 12:22:46
000012019024300072019-08-27 12:21:54документация за участие в процедуритеЕЕДОП2019-08-27 12:22:47
000012019024300082019-08-27 12:21:54документация за участие в процедуритеОбразец на ценово предложение2019-08-27 12:22:47
000012019024300092019-08-27 12:21:54документация за участие в процедуритеОбразец на декларация закрила труд2019-08-27 12:22:48
000012019024300102019-08-27 12:21:54документация за участие в процедуритеОбразец на ценово предложение2019-08-27 12:22:48
000012019024300112019-08-27 12:21:54документация за участие в процедуритеОбразец на декларация по чл. 42, ал. 2, т, 2 от ЗМИП2019-08-27 12:22:48
000012019024300122019-08-27 12:21:54документация за участие в процедуритеОбразец на декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП2019-08-27 12:22:49
000012019024300132019-08-27 12:21:54документация за участие в процедуритеПроект на договор2019-08-27 12:22:50
000012019024300142019-09-24 17:17:25решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение Р-29 от 24.09.2019 г. за определяне на изпълнител2019-09-24 17:18:20
000012019024300152019-09-24 17:17:25протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад от работата на комисията2019-09-24 17:18:23
000012019024300162019-09-24 17:17:25протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от договарянето2019-09-24 17:18:26
000012019024300172019-10-22 14:48:00ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-10-22 14:48:59
000012019024300182019-10-22 14:48:00документ2019-10-22 14:49:03
000012019024300192020-05-19 11:30:15допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение рег. № РД11-03-22/11.05.2020 г.2020-05-19 11:35:40
000012019024300202020-05-19 11:30:15ДРУГООбявление за изменение на договор Обявление за изменение на договор2020-05-19 11:35:42
000012019024300212020-07-16 16:11:57ДРУГООбявление за приключване на договорОбявление за приключване на договор2020-07-16 16:12:44