МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Системна поддръжка на IT средата на Министерство на културата
Описание: ,,Системна поддръжка на IT средата на Министерство на културата“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019024600012019-11-01 13:53:38обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за събиране на оферти2019-11-01 14:03:54
000012019024600022019-11-01 13:53:38ДРУГОИнформация за публикувана обява за събиране на офертиИнформация за публикувана обява за събиране на оферти2019-11-01 14:03:54
000012019024600032019-11-01 13:53:38документация за участие в процедуритеУказания и документация 2019-11-01 14:03:55
000012019024600042019-11-01 13:53:38документация за участие в процедуритеТехнически спецификации2019-11-01 14:03:55
000012019024600052019-11-01 13:53:38документация за участие в процедуритеОбразци2019-11-01 14:03:55
000012019024600062019-11-01 13:53:38документация за участие в процедуритеОбразец приложение А към Техническото предложение2019-11-01 14:03:56
000012019024600072019-11-01 13:53:38документация за участие в процедуритеПроект на договор2019-11-01 14:03:57
000012019024600082019-11-01 14:16:50ДРУГО – без документhttp://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9094162Линк към АОП2019-11-01 14:17:18
000012019024600092019-11-04 10:19:33ДРУГОСъобщение за допусната техническа грешка в Обява изх. № 12-00-284/01.11.2019 г., относно срока за получаване на офертитеСъобщение за допусната техническа грешка в Обява изх. № 12-00-284/01.11.2019 г.2019-11-04 10:19:44
000012019024600102019-11-28 10:45:56протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2019-11-28 10:46:14
000012019024600112019-12-06 14:33:25договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор за обществена поръчка2019-12-06 14:33:47
000012020024900122020-12-09 17:47:06допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиАнекс за удължаване на срока на договора 2020-12-09 17:48:28