МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Застраховка на класически музикални инструменти на Министерството на културата
Описание: Застраховка на класически музикални инструменти на Министерството на културата
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019024900012019-12-30 14:51:45обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2019-12-30 14:52:55
000012019024900022019-12-30 14:51:45документация за участие в процедуритеИнформация2019-12-30 14:52:56
000012019024900032019-12-30 14:51:45документация за участие в процедуритеУказания2019-12-30 14:52:56
000012019024900042019-12-30 14:51:45документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2019-12-30 14:52:56
000012019024900052019-12-30 14:51:45документация за участие в процедуритеОбразци на документи2019-12-30 14:52:57
000012019024900062019-12-30 14:51:45документация за участие в процедуритеПроект на договор2019-12-30 14:52:57
000012019024900072019-12-30 14:53:51ДРУГО – без документЛинк към АОПhttp://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=90956262019-12-30 14:53:57
000012019024900082020-01-02 17:09:07разяснения по чл. 189 от ЗОПРазяснение по чл. 189 от ЗОП2020-01-02 17:09:35
000012019024900092020-01-15 15:26:23документация за участие в процедуритеИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти2020-01-15 15:26:47
000012019024900102020-01-15 15:28:03ДРУГО – без документhttp://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9095854Линк към АОП2020-01-15 15:28:09
000012019024900112020-04-01 13:02:58протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2020-04-01 13:03:29
000012019024900122020-04-06 16:49:26съобщение с мотиви за оттегляне на обявата по чл. 193 от ЗОПСъобщение за прекратяване събирането на оферти с обява2020-04-06 16:49:46