МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: ,,Застраховка на недвижими имоти, предоставени за управление/ползване на Министерство на културата”
Описание: ,,Застраховка на недвижими имоти, предоставени за управление/ползване на Министерство на културата”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019024900012019-12-30 15:14:16обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2019-12-30 15:16:09
000012019024900022019-12-30 15:14:16документация за участие в процедуритеИнформация2019-12-30 15:16:10
000012019024900032019-12-30 15:14:16документация за участие в процедуритеУказания2019-12-30 15:16:10
000012019024900042019-12-30 15:14:16документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2019-12-30 15:16:11
000012019024900052019-12-30 15:14:16документация за участие в процедуритеОбразци на документи2019-12-30 15:16:11
000012019024900062019-12-30 15:14:16документация за участие в процедуритеПроект на договор2019-12-30 15:16:12
000012019024900072019-12-30 15:17:02ДРУГО – без документЛинк към АОПhttp://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=90956302019-12-30 15:17:10
000012019024900082020-01-15 15:30:02документация за участие в процедуритеИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти2020-01-15 15:30:14
000012019024900092020-01-15 15:32:32ДРУГО – без документhttp://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9095855Линк към АОП2020-01-15 15:32:38
000012019024900112020-03-17 15:00:46протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2020-03-17 15:01:12
000012019024900112020-04-29 16:57:13договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор № РД11-03-21/29.04.2020 г. 2020-04-29 16:57:23
000012020025100122021-05-05 19:07:39допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение № РД11-03-16 от 29.04.2021 г.2021-05-05 19:07:44