МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерство на културата“
Описание: „Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерство на културата“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019024800012019-12-30 15:42:00покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен изборПокана 22-ОП-222019-12-30 15:44:38
000012019024800022019-12-30 15:42:00документация за участие в процедуритеДекларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП2019-12-30 15:44:38
000012019024800032019-12-30 15:42:00документация за участие в процедуритеПроект на договор2019-12-30 15:44:39
000012019024800042019-12-30 15:42:00документация за участие в процедуритеТехническа спецификация на възложителя по РС 2019 г.2019-12-30 15:44:39
000012019024800052019-12-30 15:42:00документация за участие в процедуритеЦеново предложение образец2019-12-30 15:44:39
000012019024800062020-01-15 11:07:39ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2020-01-15 11:07:57
000012019024800072020-01-21 15:56:07ДРУГОСъобщение за публично провеждане на жребий по чл. 58, ал. 3 от ППЗОПСъобщение за публично провеждане на жребий по чл. 58, ал. 3 от ППЗОП2020-01-21 15:56:49
000012019024800082020-01-28 15:32:09решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборРешение за определяне на изпълнител2020-01-28 15:32:55
000012019024800092020-01-28 15:32:09протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол от работата на комисията2020-01-28 15:32:59
000012019024800102020-01-28 15:32:09протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборДоклад от работата на комисията2020-01-28 15:33:14
000012019024800112020-04-03 11:13:15договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № РД11-03-7/09.03.2020 г.2020-04-03 11:14:03
000012019024800122020-04-03 11:13:15ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-04-03 11:14:06
000012019024800132021-03-04 19:11:41ДРУГООбявление за изменение РОПОбявление за изменение РОП2021-03-04 19:11:45
000012019024800142021-03-04 19:12:10допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение 2021-03-04 19:12:14
000012019024800152021-03-05 19:33:15ДРУГООбявление за изменение ОВ на ЕСОбявление за изменение ОВ на ЕС2021-03-05 19:33:19
000012019024800162021-07-08 17:32:44допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка2021-07-08 17:33:07
000012019024800182021-07-13 15:57:25ДРУГООбявление за изменение за ДС 2Обявление за изменение за ДС 22021-07-13 15:57:32
000012019024800202021-07-13 16:59:10ДРУГООбявление за изменение - РОПОбявление за изменение - РОП2021-07-13 16:59:16
000012019024800212021-09-20 16:03:25ДРУГООбявление за приключил договорОбявление за приключил договор2021-09-20 16:03:31