МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: "Доставка на копирна хартия за нуждите на Министерство на културата"
Описание: Доставка на копирна хартия за нуждите на Министерство на културата
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020025100012020-09-30 13:58:23покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен изборПокана изх. № 22-ОП-1/30.09.2020 г.2020-09-30 14:01:34
000012020025100022020-09-30 13:58:24документация за участие в процедуритеДекларация по чл. 54 ал. 1 т. 7 ЗОП2020-09-30 14:01:35
000012020025100032020-09-30 13:58:24документация за участие в процедуритеПроект на договор2020-09-30 14:01:35
000012020025100042020-09-30 13:58:24документация за участие в процедуритеОбразец 1 към техническото предложение2020-09-30 14:01:35
000012020025100052020-09-30 13:58:24документация за участие в процедуритеТехническа спецификация на хартията2020-09-30 14:01:36
000012020025100062020-09-30 13:58:24документация за участие в процедуритеОбразец на ценова оферта2020-09-30 14:01:36
000012020025100072021-03-29 15:59:18решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № Р-2/29.03.2021 г. 2021-03-29 15:59:22