МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на културата
Описание: Вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП за "Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на културата, въз основа на Рамково споразумение № СПОР – 5 /02.06.2020г., с предмет „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“, обособена позиция 1 „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 59000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012021026200022021-04-15 11:55:25покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен изборПокана, изх. № 22-ОП-3/08.04.2021 г.2021-04-15 16:56:55
000012021026200032021-04-15 11:55:25документация за участие в процедуритеПроект на договор2021-04-15 16:56:56
000012021026200042021-04-15 11:55:25документация за участие в процедуритеДекларация по чл. 54, ал.1, т. 7 от ЗОП 2021-04-15 16:56:56
000012021026200052021-04-15 15:24:54документация за участие в процедуритеОбразец на ценово предложение2021-04-15 16:56:57
000012021026200062021-05-12 10:12:37ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти2021-05-12 10:14:14
000012021026200072021-06-08 13:03:54решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка № Р-4/07.06.2021 г. 2021-06-08 13:09:05
000012021026200082021-06-08 13:07:32протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад и протокол 2021-06-08 13:09:14
000012021026200092021-08-04 11:26:53ДРУГООбявление за възложена поръчка Обявление за възложена поръчка 2021-08-04 11:28:48
000012021026200102021-08-04 11:27:52договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за обществена поръчка2021-08-04 11:28:54
000012021026200112022-07-05 12:27:53ДРУГООбявление за приключване на договор за доставка на канцеларски материалиОбявление за приключване на договор2022-07-05 12:27:59