МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Доставка на копирна хартия за нуждите на Министерство на културата
Описание: Вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет: " Доставка на копирна хартия за нуждите на Министерство на културата", въз основа на Рамково споразумение СПОР № 9/08.06.2021 г. на ЦОП.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 47300.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012021026300012021-04-16 14:06:26документация за участие в процедуритеДекларация по чл. 54, ал.1, т. 7 от ЗОП 2021-04-16 17:34:05
000012021026300022021-04-16 15:48:15покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен изборПокана по чл. 82, ал. 4 от ЗОП2021-04-16 17:34:06
000012021026300032021-04-16 15:48:15документация за участие в процедуритеПокана по чл. 82, ал. 4 от ЗОП с приложения2021-04-16 17:34:06
000012021026300042021-04-16 15:48:15документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2021-04-16 17:34:06
000012021026300052021-04-16 15:48:15документация за участие в процедуритеОбразец на ценово предложение СЕВОП2021-04-16 17:34:07
000012021026300062021-04-16 15:48:15документация за участие в процедуритеОбразец към приложение за изпълнение на поръчката2021-04-16 17:34:07
000012021026300072021-04-16 15:49:11документация за участие в процедуритеПроект на договор2021-04-16 17:34:07
000012021026300092021-05-14 12:32:17ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови оферти.Съобщение за отваряне на ценови оферти.2021-05-14 12:33:02
000012021026300092021-06-08 11:39:28решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка № Р-5/07.06.2021 г. на Министъра на културата.2021-06-08 11:41:33
000012021026300102021-06-08 11:40:27протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад и протокол от работа на комисия.2021-06-08 11:41:37
000012021026300132021-08-04 10:58:48ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2021-08-04 11:03:40
000012021026300122021-08-04 11:01:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за възлагане на обществена поръчка2021-08-04 11:03:44
000012021026300132022-04-19 10:14:44ДРУГООбявление за изменение или допълнителна информацияОбявление за изменение или допълнителна информация2022-04-19 10:14:50
000012021026300152022-04-19 10:18:13ДРУГООбявление за приключване на договорОбявление за приключване на договор2022-04-19 10:18:20