МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерство на културата
Описание: Вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерство на културата" , въз основа на сключено рамково споразумение СПОР-11 от 30.06.2020 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012021026400012021-06-17 18:56:05документация за участие в процедуритеПокана 22-ОП-14/17.06.2021 г. 2021-06-17 19:05:47
000012021026400022021-06-17 18:56:45документация за участие в процедуритеПроект на договор 2021-06-17 19:05:48
000012021026400032021-06-17 19:00:10документация за участие в процедуритеДекларация по чл. 54, ал.1, т. 7 от ЗОП2021-06-17 19:05:48
000012021026400042021-06-17 19:00:52документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2021-06-17 19:05:48
000012021026400052021-06-17 19:01:15документация за участие в процедуритеПокана2021-06-17 19:05:49
000012021026400062021-07-06 17:37:22ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови оферти2021-07-06 17:37:58
000012021026400072021-07-15 12:47:25решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение по чл. 22, ал. 1 от ЗОП2021-07-15 12:48:42
000012021026400082021-07-15 12:48:02протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад и протоколи2021-07-15 12:48:45
000012021026400092021-08-26 10:34:56договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за възлагане на обществена поръчка2021-08-26 10:38:11
000012021026400102021-08-26 10:36:31ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2021-08-26 10:37:32