МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Министерство на културата.“
Описание: Вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Министерство на културата."
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 350000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012021026500012021-06-18 14:06:37ДРУГОПокана за участие във ВКИПокана за участие във ВКИ2021-06-18 14:13:56
000012021026500022021-06-18 14:07:19ДРУГОПроект на договорПроект на договор2021-06-18 14:13:56
000012021026500032021-06-18 14:08:10ДРУГООбразец на Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОПОбразец на Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП2021-06-18 14:13:57
000012021026500042021-06-18 14:08:54ДРУГОТехническа спецификация на ЦОПТехническа спецификация на ЦОП2021-06-18 14:13:57
000012021026500052021-08-17 15:42:20ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2021-08-17 15:43:09
000012021026500062021-09-20 18:06:28решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборРешение № Р-14/20.09.2021 г. 2021-09-20 18:06:32
000012021026500072021-09-20 18:07:04протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2021-09-20 18:07:09
000012021026500082021-09-20 18:07:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12021-09-20 18:07:36
000012021026500092021-09-20 18:07:54протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22021-09-20 18:07:58
000012021026500102021-09-20 18:08:15протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 32021-09-20 18:08:20
000012021026500112021-11-05 16:01:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор заедно със задължителните приложения 2021-11-05 16:01:35
000012021026500122021-11-05 16:01:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор заедно със задължителните приложения 2021-11-05 16:01:42
000012021026500132021-11-05 16:04:14ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2021-11-05 16:04:18