МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Министерство на културата
Описание: Вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Министерство на културата", въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-2/10.03.2020 г., с предмет „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“, по обособена позиция 1 „Доставка на компютърни конфигурации“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 105000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012021026600012021-08-05 17:01:49покани до определени лицаПокана по чл. 82, ал. 4 от ЗОП2021-08-05 17:24:11
000012021026600022021-08-05 17:04:06документация за участие в процедуритеПроект на договор2021-08-05 17:24:11
000012021026600032021-08-05 17:04:58документация за участие в процедуритеДекларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП2021-08-05 17:24:12
000012021026600042021-08-05 17:05:44документация за участие в процедуритеОбразец на Техническо предложение2021-08-05 17:24:12
000012021026600052021-08-05 17:06:26документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2021-08-05 17:24:12
000012021026600062021-08-05 17:08:33документация за участие в процедуритеЦеново предложение- за попълване в СЕВОП2021-08-05 17:24:12
000012021026600072021-09-17 16:50:41протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол 1 от работата на комисия2021-09-17 16:50:47
000012021026600082021-10-21 10:25:43ДРУГОРешение (съобщение) за преустановяване на ВКИРешение (съобщение) за преустановяване на ВКИ2021-10-21 10:25:48
000012021026600092021-10-21 11:05:45ДРУГОПротокол № 2 от работата на комисияПротокол № 2 от работата на комисия2021-10-21 11:05:51
000012021026600102021-10-21 11:07:15ДРУГОДоклад на комисияДоклад на комисия2021-10-21 11:07:19