МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на Министерство на културата”
Описание: „Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на Министерство на културата”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014000200012014-10-10 16:17:42протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 1 2014-10-10 16:18:22
000012014000200022014-10-10 16:17:42протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22014-10-10 16:18:22
000012014000200032014-10-10 16:17:42протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПриложение 1 към Протокол 22014-10-10 16:18:22
000012014000200042014-10-10 16:17:42протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПриложение 2 към Протокол 22014-10-10 16:18:23
000012014000200052015-01-29 17:16:34договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор2015-01-29 17:17:30
000012014000200072015-02-26 16:45:26Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатена сума по договор 2015-02-26 16:46:43
000012014000200072015-03-12 18:40:11Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация по чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършено плащане 2015-03-12 18:40:39
000012014000200082015-04-15 18:02:32Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изплатена сума 2015-04-15 18:03:09
000012014000200092015-05-15 10:01:42Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изплатена сума по договор2015-05-15 10:02:10
000012015005600102015-06-16 11:56:30Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изплатена сума 2015-06-16 11:58:50
000012015005600112015-07-13 13:49:45Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изплатена сума 2015-07-13 13:50:34
000012015005600122015-08-14 09:24:55Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатена сума2015-08-14 09:26:04
000012015005600132015-09-24 17:52:15Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изплатена сума по договор 2015-09-24 17:53:04
000012015005600142015-10-06 11:08:27Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатена сума по договор 2015-10-06 11:09:28
000012015005600152015-11-10 09:36:12Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатени суми2015-11-10 09:36:42