МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерството на културата въз основа на Рамково споразумение
Описание: доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерството на културата с изпращане на покана по чл.93б, ал.3, т.1 от Закона за обществените поръчки във връзка с подписано Рамково споразумение № СПОР-44/14.10.2014 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 29000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014000700262015-11-24 10:22:03Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатени суми2015-11-24 10:22:10
000012014000700272015-12-16 15:55:21Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатена сума по договор 2015-12-16 15:56:04
000012014000700282016-01-29 11:11:16ДРУГО – без документвъзстановяване на гаранция за изпълнение Във връзка с приключване на договора, преведената от изпълнителя по банков път гаранция за изпълнение, е възстановена на 28.01.2016 год. 2016-01-29 11:11:57
000012014000700292016-02-01 10:55:59Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изпълнен договор 2016-02-01 10:57:38