МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: "Информационно разяснителна кампания за ролята на етносите в културното многообразие на Европа "
Описание: „Информационно разяснителна кампания за ролята на етносите в културното многообразие на Европа – организиране на дискусионни форуми за мястото на „чужденеца” и интегрирането му чрез включването му в културния живот на страната и провеждане на пътуващ информационен семинар за запознаване с европейските политики за признаване и опазване на универсиалните ценности на културното многообразие”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 44000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
00001201400110001 ДРУГОПублична покана Публична покана 2014-11-21 16:25:17
00001201400110002 ДРУГОуказанияуказания 2014-11-21 16:25:18
00001201400110003 ДРУГОтехническа спецификациятехническа спецификация2014-11-21 16:25:18
00001201400110004 ДРУГОМетодика за оценка на офертитеметодика за оценка на офертите2014-11-21 16:25:19
00001201400110005 ДРУГООбразциОбразци2014-11-21 16:25:19
000012014001100062014-11-28 16:53:21ДРУГООтваряне на офертиСъобщение за отваряне на оферти2014-11-28 16:53:39
000012014001100072014-12-04 15:56:09протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията
000012014001100082014-12-08 12:18:19договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор с приложения
000012014001100092014-12-08 12:18:19договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения
000012014001100102015-08-17 11:02:31Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изплатени суми по договор2015-08-17 11:02:39