ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
0000120200117907591604-2018„Частичен ремонт на огради на училище и детска градина в общ. Венец”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена50307.4545000000BG3332018-05-11 09:28:052018-05-28 16:30:002018-05-11 09:56:5650307.45
0000120200117907519003-2018„Ремонт на сграда на ДГ „Снежанка” – с. Изгрев, ул. „Лудогорие” №57, УПИ II, кв. 29”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена79433.7545261910, 45214100BG3332018-04-23 10:19:162018-05-14 16:30:002018-04-23 11:04:1779433.75
000012020011700182-2018-000200182-2018-0002„Рехабилитация и ремонт на улична мрежа в община Венец, по 2 (две) обособени позиции“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Рехабилитация и ремонт на ул. „Китка“ и ул. „Рила“ вс. Венец; ул. „Борис III“ в с. Черноглавци; ул. „19-ти май“ в с. Изгрев; ул. „Еделвайс“, ул. „Шипка“ и ул. „Пирин в с. Ясенково“. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Рехабилитация и ремонт на ул. „Демокрация“ в с. Денница; ул. „Демокрация“ в с. Страхилица; ул. „Паралел“ в с. Дренци“. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниеприключена499999.54• 45233252BG3332018-04-17 15:31:092018-05-18 16:30:002018-04-17 16:09:35499999.54
000012020011700182-2018-000100182-2018-0001„Рехабилитация на уличната мрежа в с. Габрица, общ. Венец“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниеприключена180833.6645233252BG3332018-04-13 15:36:502018-05-14 16:30:002018-04-13 16:26:39180833.66
0000120180066907324502-2018„Доставка на строителни материали за нуждите на Община Венец, кметствата и ДГ по населени места” с 2 самостоятелно обособени позиции: Позиция №1: Доставка на строителни, бояджийски, ВиК и ел. материали Позиция №2: Доставка на варов разтвор, бетонов разтвор, баластра, чакъл и пясък ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваотворена65000.0044110000, 44114000, 44921200, 44921100, 44114100, 31680000BG3332018-02-23 09:50:472018-03-08 16:30:002018-02-23 10:25:2665000.00
0000120180060907223301-2018„Текущ ремонт на покрива на ОУ ”Христо Смирненски” с. Ясенково, общ. Венец”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена50000.0045261910BG3332018-01-16 11:18:322018-01-31 16:30:002018-01-16 13:08:3950000.00
000012017005800182-2017-000600182-2017-0006Доставка на горива за зареждане на моторните превозни средства на Община Венец със срок до 31.12.2019 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки отворена175000.0009100000, 09122000, 09132100, 09134200BG3332017-12-14 15:34:21 2017-12-14 16:40:24175000.00
000012017005800182-2017-000500182-2017-0005“Специализиран превоз на учители през 2018 г. с 4 позиции: I. Шумен-Венец и обратно; II. Шумен-Борци-Ясенково и обратно; III. Шумен-Осеновец-Буйновица-Изгрев и обратно; IV. Шумен-Габрица-Черноглавци и обратно”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниеотворена161833.3260130000BG3332017-12-01 15:41:552017-12-22 16:30:002017-12-01 16:33:06161833.32
000012017005700182-2017-000400182-2017-0004„Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Венец през 2018 година“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниеотворена115000.0090620000, 90630000BG3332017-11-30 10:07:142017-12-21 16:30:002017-11-30 13:51:06115000.00
000012017005500182-2017-000300182-2017-0003„Рехабилитация на улици в общ. Венец, с две обособени позиции: Поз. 1 улици в с. Ясенково и с. Черноглавци и Поз. 2 улици в с. Буйновица”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниеотворена374916.7345233252BG3332017-10-12 15:08:062017-11-09 16:30:002017-10-12 15:42:51374916.73
000012017005400182-2017-000200182-2017-0002„Рехабилитация на уличната мрежа в с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниеотворена142539.2345233252BG3332017-09-15 15:22:252017-10-13 16:30:002017-09-15 16:09:25142539.23
000012017005400182-2017-000100182-2017-0001“Специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2017/2018 г. на територията на Община Венец” по обособени позиции: І. Венец-Габрица-Венец; ІІ. Венец-Черноглавци-Венец; ІІІ. Венец-Ясенково-Борци-Венец; ІV. Венец-Буйновица-Изгрев-Венец”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниеотворена65164.0060130000BG3332017-08-10 15:07:352017-08-31 16:30:002017-08-10 16:08:5465164.00
000012017005210-2017Покана до определени лица по реда на чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП за обществена поръчка с предмет: „Мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ „Щастливо детство” с. Венец"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПотворена111819.8045000000BG3332017-06-30 15:09:062017-07-06 16:30:002017-06-30 16:48:23111819.80
000012017005309-2017Покана до определени лица по реда на чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП за обществена поръчка с предмет: „Мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ „Щастливо детство” с. Венец"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПзатворена111819.8045000000BG3332017-05-31 14:50:362017-06-05 16:30:002017-05-31 15:47:01111819.80
0000120170051906473208-2017„Инженеринг – проучване, проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане на „Многофункционална зала - село Дренци, общ. Венец“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена218014.1745212000BG3332017-05-29 16:05:102017-06-13 16:30:002017-05-29 16:32:48218014.17
0000120170052906380207-2017 „Мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ «Щастливо детство» с. Венец” по проект "Красива България"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявапрекратена111819.8045000000BG3332017-04-28 10:31:302017-05-15 16:30:002017-04-28 12:30:56111819.80
0000120170049906172406-2017„Събаряне на сграда „Бивша здравна служба” в с.Венец, община Венец”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена12500.0045110000, 45111300BG3332017-02-23 10:15:122017-03-10 16:30:002017-02-23 10:25:1912500.00
0000120170048906114705-2017“Доставка на строителни материали за нуждите на Община Венец, кметствата и ДГ по населени места” с 2 самостоятелно обособени позиции: Позиция №1: Доставка на строителни, бояджийски и ел. материали и Позиция №2: Доставка на ВиК материали” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваотворена51000.0044110000BG3332017-02-03 15:34:022017-02-10 16:30:002017-02-03 15:48:2251000.00
000012016004700182-2016-001200182-2016-0012“Специализиран превоз на учители на територията на община Венец” по обособени позиции: I. Шумен-Венец и обратно; II. Шумен-Борци-Ясенково и обратно; III. Шумен-Капитан Петко и обратно; IV. Шумен-Венец-Осеновец-Изгрев и обратно; V. Шумен-Габрица-Черноглавци и обратно”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниеотворена147083.3260130000BG3332016-12-01 15:43:042016-12-22 16:30:002016-12-01 16:31:33147083.32
0000120160046905928704-2016„Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Венец през 2017 година“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваотворена67500.0090620000, 90630000BG3332016-11-30 15:51:322016-12-07 16:30:002016-11-30 16:05:4067500.00
00001201600469058990 03-2016„Изграждане на фитнес на открито в УПИ I, кв.30 по плана на с. Ясенково”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена66577.1745212100BG3332016-11-23 16:11:152016-12-08 16:30:002016-11-23 16:43:0066577.17
000012016004300182-2016-001100182-2016-0011„Реконструкция на уличната мрежа в населените места в общ. Венец, обл. Шумен със 3 обособени позиции: Обособена позиция 1 – Реконструкция на уличната мрежа в с. Венец – ул.”Шипка”, ул.”Хан Крум” и ул.”Мир”; Обособена позиция 2 – Реконструкция на уличната мрежа в с. Борци – ул.”Стара Планина” и ул.”Христо Ботев ”; Обособена позиция 3 – Реконструкция на уличната мрежа в с. Осеновец – ул.”Балчик” и ул.”Кишинев” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниеотворена641742.6745233252BG3332016-10-28 11:59:252016-11-25 16:30:002016-10-28 13:38:41641742.67
000012016004200182-2016-001000182-2016-0010„Рехабилитация на пътната настилка на ул. „Никола Вапцаров” и площадка в УПИ I-470, кв. 35, в с. Ясенково, община Венец”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниеотворена72746.5045233252BG3332016-10-10 16:05:082016-11-08 16:30:002016-10-10 16:29:4072746.50
0000120160042905657202-2016“Дейности по вертикална планировка и подобряване на прилежащите пространства на Младежки дом, с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена62232.4245212300BG3332016-09-15 15:32:362016-10-03 16:30:002016-09-15 16:06:3662232.42
0000120160041905546101-2016“Доставка на строителни материали – варов разтвор, бетонов разтвор, баластра, чакъл и пясък, за нуждите на Община Венец, кметствата и детски градини, по населени места” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваотворена30000.0044100000BG3332016-08-17 15:16:322016-08-24 16:30:002016-08-17 16:01:4730000.00