ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
0000120150015 00182-2015-0002 00182-2015-0002„Рехабилитация на път SHU1021 /1-7/ Венец-Черноглавци – гр. общ. Каолиново-Лятно /III-7003/ (от км. 0+000 до км. 1+550)”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство отворена 45233200 2015-06-19 16:02:072015-07-20 16:30:002015-06-19 17:39:26212796.80
000012014000262825500182-2014-0018Избор на изпълнител по проект: „Водоснабдяване на висока зона с. Изгрев, община Венец и подмяна уличен водопровод по ул. „Васил Левски” , с. Изгрев, община Венец”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство отворена 45232151 2014-10-13 13:37:332014-11-24 16:30:002014-10-13 17:17:02282076.00
000012014000763719400182-2014-0019„Частичен ремонт - Аварийно изграждане на подпорна стена на ул. „Марица” в с. Ясенково, Община Венец”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениестроителство отворена   2014-12-10 10:11:342014-12-12 16:30:002014-12-10 10:17:0211875.87
000012015001400182-2015-000100182-2015-0001„Повишаване на енергийната ефективност на ОУ „П.Р. Славейков”, с. Изгрев, общ. Венец, обл. Шумен”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство отворена 45321000, 45331100 2015-05-05 15:03:032015-06-02 16:30:002015-05-05 16:03:48100890.21
000012015001600182-2015-000300182-2015-0003„Извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект „Вътрешни ремонтни довършителни работи, оборудване и обзавеждане на Младежки дом с. Венец”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство отворена 45000000, 45200000 2015-06-25 08:12:522015-07-24 16:30:002015-06-25 16:13:23168245.16
000012015001700182-2015-000400182-2015-0004“Специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст през учебната 2015/2016 г. на територията на Община Венец” по обособени позиции: І. Венец-Габрица-Венец; ІІ. Венец-Черноглавци-Венец; ІІІ. Венец-Ясенково-Венец; ІV. Венец-Буйновица-Изгрев-Венец”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 60130000 2015-07-14 14:13:412015-08-12 16:30:002015-07-14 15:52:1782427.00
000012015001800182-2015-000500182-2015-0005„Реконструкция на ул. „19-ти Май” в с. Ясенково, общ. Венец, обл. Шумен”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство отворена 45233252 2015-07-27 17:11:012015-08-25 16:30:002015-07-27 18:12:25200273.66
000012015002000182-2015-000600182-2015-0006„Извършване на доставка на оборудване и обзавеждане на обект „Вътрешни ремонтни довършителни работи, оборудване и обзавеждане на Младежки дом с. Венец”, по 3 обособени позиции, както следва: ОП 1 - Доставка и монтаж на компютърно и музикално оборудване, ОП 2 - Доставка и монтаж на обзавеждане, ОП 3 - Доставка и монтаж на спортно оборудване”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки отворена 30000000, 30200000, 30230000, 37000000, 37310000, 37315000 2015-08-24 11:44:232015-09-23 16:30:002015-08-24 13:03:50119563.00
000012015002300182-2015-000700182-2015-0007„Рехабилитация на уличната мрежа в с. Ясенково, общ. Венец, обл. Шумен”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство отворена 45233252 2015-09-01 16:25:162015-09-29 16:30:002015-09-01 17:07:0275956.51
000012015002400182-2015-000800182-2015-0008“Специализиран превоз на учители на територията на община Венец” по обособени позиции: I. Шумен-Венец и обратно; II. Шумен-Борци-Ясенково и обратно; III. Шумен-Капитан Петко и обратно; IV. Шумен-Венец-Осеновец-Изгрев и обратно; V. Шумен-Габрица-Черноглавци и обратно”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 60130000 2015-11-12 15:46:382015-12-10 16:30:002015-11-12 16:28:12157917.00
000012015002800182-2015-000900182-2015-0009Доставка чрез стоковата борса на Горива (Безоловен бензин А95Н, Дизелово гориво, Газ Пропан-бутан) за зареждане на моторните превозни средства на Община Венец със срок до 31.12.2017 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки отворена  BG3332015-12-14 15:24:49 2015-12-14 16:54:570.00
000012016003100182-2016-000100182-2016-0001“Доставка на хранителни продукти за ЦДГ на територията на Община Венец, по предварителни заявки” с две обособени позиции: Обособена позиция №1: Хляб, хлебни изделия, брашно и други; Мляко, млечни продукти, яйца и други; Месо, месни продукти, риба и други; Варива, подправки, олио, оцет и други; Плодове, зеленчуци и други; Захар и други и Обособена позиция №2: Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки отворена 15100000, 15200000, 15300000, 15500000, 15810000, 15870000 и др.BG3332016-02-29 14:14:572016-03-28 16:30:002016-02-29 15:09:29100000.00
000012016003200182-2016-000200182-2016-0002“Доставка на хранителни продукти по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България” с 2 /две/ обособени позиции: Обособена позиция №1: Хляб, хлебни изделия, и други; Мляко, млечни продукти, яйца и други; Месо, месни продукти, риба и други; Варива, подправки, олио, оцет и други; Плодове, зеленчуци и други; Захар и други и Обособена позиция №2: Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания" ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки отворена 15100000, 15200000, 15300000, 15500000, 03200000, 15833000 и др.BG3332016-03-24 14:12:092016-04-21 16:30:002016-03-24 15:47:00115000.00
000012016003300182-2016-000300182-2016-0003„Повишаване на енергийната ефективност на ЦДГ "РАДОСТ", с. Ясенково, общ. Венец, обл. Шумен”, което включва изпълнението на енергоспестяващи мерки като: - Топлоизолация на стени - Топлоизолация на покрив - Топлоизолация на под - Изграждане на вътрешна отоплителна инсталация и котелна инсталация - Изграждане на соларна инсталация за БГВ - Подмяна на осветители ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство прекратена 45000000, 45321000, 45331100BG3332016-04-11 13:54:372016-05-10 16:30:002016-04-11 15:58:32131038.82
000012016003400182-2016-000400182-2016-0004„Рехабилитация на улица „Крайречна” в с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство отворена 45233200BG3332016-04-13 10:46:032016-05-11 16:30:002016-04-13 12:28:49145142.79
000012016003500182-2016-000500182-2016-0005„Изпълнение на допълнителни непредвидени СМР на обект: „Водоснабдяване висока зона с. Изгрев, община Венец и подмяна уличен водопровод по ул. "В. Левски", с. Изгрев, община Венец””ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениестроителство отворена  BG3332016-04-13 14:21:04 2016-04-13 15:51:0941619.00
000012016003600182-2016-000600182-2016-0006„Извършване на строително-ремонтни работи в общ. Венец, обл. Шумен, с два подобекта: кметство с. Дренци и кметство с. Борци”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство отворена 45261910, 45410000, 45442110, 45431100, 45442100BG3332016-04-14 11:59:042016-05-12 16:30:002016-04-14 12:26:1028964.34
000012016003700182-2016-000700182-2016-0007„Изработване на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на Община Венец” по 3 обособени позиции, както следва: ОП 1 - „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза Технически проект за „Строителство и реконструкция на общински пътища в община Венец”, ОП 2 - „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза Технически проект за „Реконструкция и рехабилитация на улици в с.Венец, община Венец”, ОП 3 - „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза Технически проект за „Изграждане на стадион в с.Осеновец, община Венец”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 71320000BG3332016-04-14 14:22:482016-05-13 16:30:002016-04-14 17:41:3797870.00
000012016003800182-2016-000800182-2016-0008“Специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст през учебната 2016/2017 г. на територията на Община Венец” по обособени позиции: І. Венец-Габрица-Венец; ІІ. Венец-Черноглавци-Венец; ІІІ. Венец-Ясенково-Венец; ІV. Венец-Буйновица-Изгрев-Венец”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниеотворена66033.0060130000BG3332016-08-02 15:12:242016-08-24 16:30:002016-08-02 16:08:0766033.00
000012016004000182-2016-000900182-2016-0009„Повишаване на енергийната ефективност на ЦДГ "РАДОСТ", с. Ясенково, общ. Венец, обл. Шумен”, което включва изпълнението на следните енергоспестяващи мерки: - Топлоизолация на стени - Топлоизолация на покрив; - Топлоизолация на под; - Изграждане на вътрешна отоплителна инсталация и котелна инсталация - Изграждане на соларна инсталация за БГВ; - Подмяна на осветители. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниеотворена131038.8245000000, 45321000, 45331100BG3332016-08-16 12:37:452016-09-19 16:30:002016-08-16 17:46:27131038.82
000012016004200182-2016-001000182-2016-0010„Рехабилитация на пътната настилка на ул. „Никола Вапцаров” и площадка в УПИ I-470, кв. 35, в с. Ясенково, община Венец”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниеотворена72746.5045233252BG3332016-10-10 16:05:082016-11-08 16:30:002016-10-10 16:29:4072746.50
000012016004300182-2016-001100182-2016-0011„Реконструкция на уличната мрежа в населените места в общ. Венец, обл. Шумен със 3 обособени позиции: Обособена позиция 1 – Реконструкция на уличната мрежа в с. Венец – ул.”Шипка”, ул.”Хан Крум” и ул.”Мир”; Обособена позиция 2 – Реконструкция на уличната мрежа в с. Борци – ул.”Стара Планина” и ул.”Христо Ботев ”; Обособена позиция 3 – Реконструкция на уличната мрежа в с. Осеновец – ул.”Балчик” и ул.”Кишинев” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниеотворена641742.6745233252BG3332016-10-28 11:59:252016-11-25 16:30:002016-10-28 13:38:41641742.67
000012016004700182-2016-001200182-2016-0012“Специализиран превоз на учители на територията на община Венец” по обособени позиции: I. Шумен-Венец и обратно; II. Шумен-Борци-Ясенково и обратно; III. Шумен-Капитан Петко и обратно; IV. Шумен-Венец-Осеновец-Изгрев и обратно; V. Шумен-Габрица-Черноглавци и обратно”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниеотворена147083.3260130000BG3332016-12-01 15:43:042016-12-22 16:30:002016-12-01 16:31:33147083.32
000012017005400182-2017-000100182-2017-0001“Специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2017/2018 г. на територията на Община Венец” по обособени позиции: І. Венец-Габрица-Венец; ІІ. Венец-Черноглавци-Венец; ІІІ. Венец-Ясенково-Борци-Венец; ІV. Венец-Буйновица-Изгрев-Венец”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниеотворена65164.0060130000BG3332017-08-10 15:07:352017-08-31 16:30:002017-08-10 16:08:5465164.00
000012017005400182-2017-000200182-2017-0002„Рехабилитация на уличната мрежа в с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниеотворена142539.2345233252BG3332017-09-15 15:22:252017-10-13 16:30:002017-09-15 16:09:25142539.23