ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012014000390347819034781Предмет на възлагане на обществената поръчка е: “Разработване на стратегия за развитие на туризма в Община Венец, област Шумен”. Обществената поръчка се финансира по договор № 27/313/00040 от 11.10.2011 г. между Община Венец и ДФ „Земеделие” - РА по Мярка 313 на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 (ПРСР).ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги   79411000, 79311200, 71620000 2014-10-16 16:13:512014-10-28 00:00:002014-10-16 16:34:296490.00
000012015001090371529037152„Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици на територията на община Венец през 2015 година“ с две обособени позиции: 1. Обособена позиция 1 - Зимно снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Венец за 2015 година 2. Обособена позиция 2 - Почистване на уличните платна от сняг в населените места на община Венец през 2015 година ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги възложена 90620000, 90630000 2014-12-08 15:49:14 2014-12-08 15:52:4353250.00
0000120200117907519003-2018„Ремонт на сграда на ДГ „Снежанка” – с. Изгрев, ул. „Лудогорие” №57, УПИ II, кв. 29”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена79433.7545261910, 45214100BG3332018-04-23 10:19:162018-05-14 16:30:002018-04-23 11:04:1779433.75
0000120200117907591604-2018„Частичен ремонт на огради на училище и детска градина в общ. Венец”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена50307.4545000000BG3332018-05-11 09:28:052018-05-28 16:30:002018-05-11 09:56:5650307.45
0000120200117907593705-2018„Изработване на инвестиционни проекти за обекти на територията на Община Венец и упражняване на авторски надзор по време на строителството” по 3 (три) обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изработване на инвестиционен проект за обект „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на Община Венец“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството” Обособена позиция № 2: „Изработване на инвестиционни проекти за обновяване на паркове и площадни пространства в Община Венец и упражняване на авторски надзор по време на строителството” Обособена позиция № 3: „Изработване на инвестиционен проект за обект „Изграждане на спортна площадка в с. Боян, Община Венец“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена60130.0071320000, 71500000BG3332018-05-11 13:56:592018-05-22 16:30:002018-05-11 14:30:5960130.00
0000120200117907636007-2018„Доставка на хранителни продукти за ДГ в общ. Венец, по предварителни заявки“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена50000.0015100000, 15200000, 15500000, 15810000, 15331000, 15332100BG3332018-05-22 13:53:302018-05-29 16:30:002018-05-22 14:11:5750000.00
0000120200117907914008-2018„Ремонт на съществуващ спортен терен – футболно игрище в с. Осеновец, общ. Венец”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена143064.6045236100, 45236119BG3332018-08-01 13:49:132018-08-16 16:30:002018-08-01 14:13:26143064.60
0000120200117908058310-2018„Ремонт на съществуваща масивна сграда – кметство в УПИ I, кв. 27, с. Буйновица, общ. Венец”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена80833.3345400000BG3332018-09-10 15:51:412018-09-28 16:30:002018-09-10 16:23:2380833.33
0000120200117908120711-2018„Предоставяне на консултантски услуги при управление и отчитане на проект:„Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на територията, на община Венец“, осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена33000.0079400000BG3332018-09-26 16:21:222018-10-09 16:30:002018-09-26 16:44:2733000.00
000012020011700182-2018-000400182-2018-0004„Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа в община Венец, в рамките на проект: „Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на територията, на община Венец“, осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипряко договаряневъзложена37343.0071000000BG3332018-09-28 15:03:32 2018-09-28 16:10:1437343.00
000012020011700182-2018-000500182-2018-0005„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа в община Венец, в рамките на проект: „Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на територията, на община Венец“, осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниевъзложена74686.4471521000BG3332018-09-28 15:22:582018-10-22 16:30:002018-09-28 16:39:3774686.44
0000120200117908180712-2018„Изработка, доставка и монтаж на преместваема модулна конструкция от контейнери /съблекалня и гостна/ за спортен терен – футболно игрище в с. Осеновец, община Венец”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена51666.6644211000BG3332018-10-11 16:35:302018-10-19 16:30:002018-10-11 16:46:5351666.66
0000120200117908310113-2018„Обособяване на лекарски кабинети в кметство в с. Ясенково, общ. Венец”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена51781.3545454000BG3332018-11-14 14:27:542018-11-29 16:30:002018-11-14 14:51:3451781.35
000012020011700182-2018-000900182-2018-0009„Реконструкция на водопроводна мрежа в община Венец, в рамките на проект: „Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на територията, на община Венец“, осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“ по 3 (три) обособени позиции“: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Капитан Петко, община Венец“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Боян, община Венец“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Ясенково, община Венец“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниевъзложена3734322.4245232150, 45233252BG3332018-11-16 13:45:122018-12-17 16:30:002018-11-16 16:55:253734322.42
0000120200117908415414-2018“Доставка на строителни, бояджийски, Ви К и ел. материали за нуждите на Община Венец, кметствата и ДГ по населени места”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена40000.0044110000BG3332018-12-11 14:18:202018-12-27 16:30:002018-12-11 15:18:0540000.00
000012020011700182-2018-001000182-2018-0010„Доставка на нeтна електрическа енергия и избор на коoрдинатор на балансираща група на община Венец”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипублично състезаниевъзложена105000.0009310000BG3332018-12-27 14:11:112019-01-18 16:30:002018-12-27 17:01:28105000.00
0000120200115908579801-2019„Доставка и полагане на акрилна настилка на открити спортни площадки в с. Венец и с. Ясенково”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена50000.0045400000BG3332019-02-19 13:28:092019-03-06 16:30:002019-02-19 13:52:5450000.00
0000120200115908777302-2019„Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ „Знаме на мира”, с. Борци.““ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена125300.5145214100BG3332019-04-23 14:41:332019-05-08 16:30:002019-04-23 15:32:55125300.51
000012020011500182-2019-000500182-2019-0005„Текущ ремонт на улици в с. Черноглавци, с. Габрица и с. Борци, община Венец” с две обособени позиции: Обособена позиция №1„Текущ ремонт на улици в с. Черноглавци” и Обособена позиция №2„Текущ ремонт на улици в с. Габрица и с. Борци” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниевъзложена352374.6145233252BG3332019-05-20 08:28:352019-06-10 16:30:002019-05-20 10:42:44352374.61
0000120200115908862104-2019„Доставка на хранителни продукти за ДГ в общ. Венец, по предварителни заявки“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена50000.0015100000, 15200000, 15500000, 15810000, 15331000, 15332100 2019-05-28 15:28:062019-06-07 16:30:002019-05-28 15:44:2850000.00
000012020011500182-2019-000600182-2019-0006„Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на Община Венец“ осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“ по 4 (четири) обособени позиции“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниевъзложена1089559.8345233252BG3332019-07-04 14:55:512019-07-26 16:30:002019-07-04 17:58:251089559.83
000012020011500182-2019-000700182-2019-0007„Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Венец” - за обекти: ул. „Дъбрава“ в с. Борци, ул. „Хан Крум“ в с. Изгрев и ул. „Стара планина“ в с. Венец”, осъществяван по ПРСР 2014-2020”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипряко договаряневъзложена2456.00 BG3332019-07-25 13:59:31 2019-07-25 16:06:572456.00
000012020011500182-2019-000800182-2019-0008“Специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2019/2020 г. в общ. Венец” с 4 позиции: І. Венец-Габрица-Венец; ІІ. Венец-Черноглавци-Венец; ІІІ. Венец-Ясенково-Борци-Венец; ІV. Венец-Буйновица-Изгрев-Венец”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниевъзложена61943.7560130000BG3332019-08-06 15:54:302019-08-26 16:30:002019-08-06 17:01:4561943.75
0000120200115909218107-2019„Предоставяне на консултантски услуги свързани с организацията, управлението и отчитането на проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Венец“, осъществяван по ПРСР 2014-2020”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена10376.0079400000BG3332019-09-04 14:41:302019-09-20 16:30:002019-09-04 14:56:4710376.00
0000120200115909221308-2019„Предоставяне на консултантски услуги по управление и отчитане на проект: „Изграждане на спортна площадка в с. Боян, Община Венец“, осъществяван по ПРСР 2014-2020”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена844.2279400000BG3332019-09-05 10:44:412019-09-24 16:30:002019-09-05 14:15:00844.22